Inne ważne instytucje wraz z adresami

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa
e‐mail: info@mrips.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/rodzina/osoby-niepelnosprawne

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa
tel.: +48 538117590

Adres korespondencyjny biura:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
www: https://niepelnosprawni.gov.pl


 

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. +48 22 5818410
www: https://www.pfron.org.pl

 

 

PFRON Oddział Wielkopolski

ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
tel. +48 61 6664600 lub +48 691 060107 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
e-mail: poznan@pfron.org.pl
www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-wielkopolski