Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością w Kaliszu

„Caritas” Diecezji Kaliskiej

62-800 Kalisz, ul. Prosta 1a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel. +48 62 7573683
e-mail: kalisz@caritas.pl
www: http://www.kalisz.caritas.pl

 

Fundacja „Bread od life”

62-800 Kalisz, Al. Wolności 10/1a,
tel. +48 791 990575
e-mail: tomek@breadoflife.pl
www: https://www.facebook.com/breadoflifekalisz/?locale=pl_PL

 

Fundacja CHOPS

62-800 Kalisz, ul. Fryderyka Chopina 23,
tel. +48 883 640148
e-mail:  chops.kalisz@gmail.com
www: https://chops.pl

 

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”

62-800 Kalisz, ul Graniczna 20
tel. +48 62 5931600
e-mail: poczta@fm.kalisz.pl
www: http://fm.kalisz.pl

 

Fundacja Księdza Orione „Czyńmy Dobro”

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 24
tel. +48 722195659
e-mail: fundacja@czynmydobro.pl
www: https://czynmydobro.pl

 

Fundacja „Mocni Miłością"

62-800 Kalisz, ul.Szewska 1
tel. +48 531 160190
e-mail: kontakt@mocnimiloscia.pl
www: https://mocnimiloscia.pl

 

 

Fundacja „Misz Masz”

62-800 Kalisz, ul.Szeroka 40
tel. +48 574 840450
e-mail: fundacja@miszmasz.eu
www: https://miszmasz.eu

 

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul.Bażancia 7A
tel. +48 62 7414558, +48 693 887884
e-mail: fundacja@nowanadzieja.com.pl
www: https://www.nowanadzieja.com.pl

 

 

Fundacja „Z Godnością"

62-800 Kalisz, ul. Zagorzynek 34
tel. +48 535 997955
e-mail: zgodnoscia@gmail.com
www: https://www.facebook.com/p/Fundacja-Z-Godno%C5%9Bci%C4%85-100071114514618/?paipv=0&eav=AfaMtxX3U84XV2zS__6n_fc9-6glGuYnKxIqcvdhW7GNz1qxrNrkv7l9G7RipRirDfg&_rdr

 

 

Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „Papilio Dzieciom"

62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 2A
tel. +48 608 765818, +48 602 173041, +48 694 434466
e-mail: centrumpapilio@gmail.com
www: https://www.centrumpapilio.pl

 

 

Kaliski Klub „Amazonki”

62-800 Kalisz, ul.Staszica 28A
tel. +48 62 5997272
e-mail: amazonkikalisz@wp.pl
www: https://amazonkikalisz.pl

 

 

Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul.Serbinowska 25-27
tel. +48 605 80960
e-mail: renata_olek@wp.pl

 

 

Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

62-800 Kalisz, ul. Targowa 3-5-7
tel. +48 603 409307, +48 609 431165
e-mail: kaliscyseniorzy@onet.pl
www: https://kaliscy-seniorzy.pl

 

 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

62-800 Kalisz, ul.Karłowicza 4
tel. +48 62 7603494 , +48 62 7603393, +48 696 047119
e-mail: wiemaj@poczta.onet.pl
www: http://hospicjum.kalisz.pl

 

 

Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start”

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19
tel. +48 62 5026764
e-mail: ksnstart.kalisz@op.pl
www: http://www.start.kalisz.pl

 

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe

62-800 Kalisz, ul. Kopernika 9
tel.: +48 883 136204 
www: https://pzg-wielkopolska.pl/adresy/kola-terenowe

 

 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 2
tel. +48 62 5026888
www: https://pck.kalisz.pl

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd rejonowy w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 6
tel. +48 62 7575611, +48 62 7671666
e-mail: pkps5@wp.pl

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10
tel. +48 62 7571816
e-mail: pzerii-kalisz@wp.pl
www: http://pzerii.org/?page_id=24

 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10
tel. +48 516 129226
e-mail: pznkalisz@wp.pl
www: https://pzn-wielkopolska.org.pl/kola-terenowe/kolo-pzn-kalisz

 

 

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Koło Terenowe w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 9 (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)
tel. +48 603 777229
e-mail: arkaa@gazeta.pl

 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Polna 29/2
tel. +48 62 5011683

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 36/50
tel. +48 600 373390
e-mail:  zarzad@sierp.kalisz.pl
www: https://seirp.kalisz.pl

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56, I p.
e-mail: spdimzc@gmail.com
www: https://ippez.pl/organizacje/stowarzyszenie-przyjaciol-dzieci-i-mlodziezy-z-cukrzyca-w-kaliszu

 

Spis wszystkich organizacji oraz dokładne dane, nazwy i adresy organizacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, dostępne są także na stronie internetowej Miasta w zakładce: organizacje pozarządowe - https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe