Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

 

 

Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych, a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

- systemy alarmowe miasta/gminy,

- centralną oraz regionalne rozgłośnie polskiego radia i ośrodki telewizji polskiej,

- radiowęzły radiofonii przewodowej,

- syreny niewłączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).  

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela "Sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

 

 

Sygnały alarmowe I komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SYGNAŁY ALARMOWE

sygnaly-alarmowe-obowiązujące-na-Terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej.jpg [289.47 KB]

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

komunikaty-ostrzegawcze-obowiązujące-na-Terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej.jpg [367.73 KB]

 

 

 

Ogólne zasady zachowania.

 

Pamiętaj!
Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

 

1. Po ogłoszeniu alarmu:

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych,
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów obrony cywilnej,
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy,
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej),
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska,
 • uszczelnij mokrym papierem lub szmatami okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz,
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych,
 • zamknij okna i mieszkanie,
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organy obrony cywilnej,
 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

2. Komunikat - uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych,
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów obrony cywilnej,
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska,
 • zamknij okna i mieszkanie,
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa obrony cywilnej.
 Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
 • uszczelnij mokrym papierem lub szmatami okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz,
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów obrony Ccywilnej.

3. Komunikat - uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Komunikat - uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych,
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • zamknij okna i mieszkanie.
 W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska,
 • zamknij okna i mieszkanie,
 • uszczelnij mokrym papierem lub szmatami okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz.
 Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
 • uszczelnij mokrym papierem lub szmatami okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz,
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej).
 Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
 • wykonuj polecenia organów obrony cywilnej, Straży Pożarnej i policji