Karta Rowerowa

Przypominamy, że dzieci do lat 10 mogą jeździć rowerem tylko pod opieką opiekunów.
Dzieci w wieku od 10 do 18 lat do samodzielnej jazdy potrzebują karty rowerowej. Wymaga to opanowania podstawowych przepisów oraz zdania egzaminu na kartę rowerową, który organizuje szkoła dla swoich uczniów. Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. Dla uczniów nie będących uczniami szkoły podstawowej kursy organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

W Kaliszu od 2014 roku istnieje miasteczko ruchu drogowego. Jest to wspólna inwestycja Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz samorządu miasta, wartość inwestycji to ponad 250.000 zł. Znajduje się ono obok "Orlika" przy ul. Podmiejskiej.
Na terenie miasteczka znajdują się m.in..skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz z ruchem okrężnym. Układ dróg z prawidłowym oznakowaniem poziomym i pionowym odzwierciedlającym rzeczywiste warunki drogowe pozwala doskonalić technikę jazdy rowerem i motorowerem przez dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego.
Z miasteczka oraz z rowerów i motorowerów mogą bezpłatnie korzystać dzieci i młodzież ze szkół pod opieką nauczycieli. Miasteczko umożliwia organizację egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz różnego rodzaju turniejów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdjęcia: WORD w Kaliszu

 

 

Rowerzysta znajdujący się na drodze jest uczestnikiem ruchu – co oznacza, że obowiązują go przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego. Sam kodeks to określenie potoczne. W praktyce rowerzysta ma obowiązek stosować się do przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD, Dz.U. 2005 nr 108, poz. 908, z późn. zm., tekst ujednolicony), do znaków i sygnałów drogowych określonych w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), a także do przepisów wynikających wprost z Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym (Dz.U.1988 nr 5 poz. 40 i 44) oraz Konwencji Wiedeńskiej o Znakach i Sygnałach Drogowych (Dz.U.1988 nr 5 poz. 42), które w polskim systemie prawnym stosują się bezpośrednio.