• Konkurs informatyczny "Aplikacja dla Kalisza"

  22 października 2021
  Celem konkursu jest stworzenie przez uczniów i studentów użytkowego oprogramowania (aplikacji) na urządzenia mobilne służącego mieszkańcom K...
  alisza. Pomysłodawcą konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta, która razem z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta jest jego współorganizatorem. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
 • Najlepsi z Kalisza

  21 października 2021
  Beata Górecka – nauczycielka matematyki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – została laureatką konkursu Wielkopolski Nau...
  czyciel Roku. Wyróżnienie w plebiscycie na Wielkopolską Szkołę Roku przyznano natomiast I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Asnyka.
 • Pasowani na uczniów

  20 października 2021
  Rozpoczął się wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu. Złożyli ślubowanie i z...
  ostali oficjalnie pasowani na uczniów przez wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka.
 • Dyrektorzy i nauczyciele z Nagrodami Prezydenta Miasta Kalisza

  14 października 2021
  Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wręczył 13 dyrektorom i 42 nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. Spotkanie z wyróżnionymi zorgani...
  zowano w środę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kaliszu.
 • Nowy rok akademicki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

  11 października 2021
  7 października na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurowano nowy rok akademi...
  cki z udziałem rektor uniwersytetu prof. dr hab Bogumiły Kaniewskiej.
 • Nowy rok akademicki czas zacząć

  04 października 2021
  Społeczność Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zainaugurowała nowy rok akademicki. W uroczystości wziął udział pr...
  ezydent Krystian Kinastowski.
 • Uczestnicy międzynarodowego projektu "Pokaż mi moje miasto" z wizytą w Kaliszu

  29 września 2021
  Nauczyciele wychowania przedszkolnego i dyrektorzy przedszkoli ze Słowacji, Chorwacji i Czech goszczą w Kaliszu w ramach projektu "Pokaż mi...
  moje miasto", finansowanego z programu Erasmus+. W naszym mieście powitał ich wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.
 • Klasy mundurowe na szkoleniu

  27 września 2021
  Uczniowie klas trzecich V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu ukończyli Obóz Klas Mundurowych realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych...
  w Poznaniu. Certyfikaty ukończenia kursu odebrali w piątek 24 września.
 • Lekcja o samorządzie

  23 września 2021
  Uczniowie klasy 5b i 5c ze Szkoły podstawowej nr 7 zwiedziły dzisiaj ratusz. Z prezydentem Krystianem Kinastowskim rozmawiały o pracy samorz...
  ądu. Obejrzały ekspozycje historyczną w piwnicach i wieży ratusza oraz Salę Recepcyjną. Wcześniej uczniowie - wraz z nauczycielkami Beatą Wawrzyniak, Małgorzatą Wasilkowską oraz Iwoną Lindner – odwiedzili Schronisko dla bezdomnych zwierząt.