• Drzwi otwarte w Akademii

  15 kwietnia 2021
  Akademia Kaliska zaprasza na drzwi otwarte, które odbędą się 16 kwietnia o godzinie 13:00. Z uwagi na pandemię będą miały formę wirtualną.
 • Dołącz do Studium! Nabór rozpoczęty

  14 kwietnia 2021
  Od 7 kwietnia trwa nabór do Studium Animatorów Kultury w Kaliszu. Chętni mogą zgłaszać się do 25 czerwca.
 • Pomysłobranie. Nowy Projekt Kulturalny NCK

  07 kwietnia 2021
  Pomysłobranie to zbiór scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat patriotyzmu, wyłonionych przez jury Narodowego Centrum Kultury, przeznaczonyc...
  h dla nauczycieli, edukatorów, animatorów i entuzjastów działań społecznych.
 • spotkanie informacyjne o naborze

  02 kwietnia 2021
  Wydział Edukacji w porozumieniu z III LO organizuje spotkanie informacyjne, dotyczące zasad naboru we wszystkich kaliskich liceach ogólnoksz...
  tałcących dla Rodziców dzieci z klas VIII szkół podstawowych.
 • Szansa na bezpłatne studia

  05 marca 2021
  Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek odebrał z rąk Magdaleny Górskiej, założycielki Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu symbliczne czeki o...
  łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Trafią one do jednej osoby wybranej spośród tegorocznych kaliskich maturzystów.
 • Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych

  23 lutego 2021
  W związku z mijającymi kadencjami dyrektorów w podległych jednostkach oświatowych, Miasto Kalisz zamierza zorganizować postępowania konkurso...
  we w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i placówek. W bieżącym roku konkursy odbędą się w czternastu jednostkach:
 • Kaliscy uczniowie z wyróżnieniami

  19 lutego 2021
  Pięcioro uczniów z dwóch kaliskich szkół otrzymało wyróżnienia w konkursach ogłoszonych w ramach ubiegłorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Um...
  ysł. W 2020 roku przebiegała ona pod hasłem Dorastamy asertywnie.
 • Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

  16 lutego 2021
  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochron...
  ę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko
 • Szkolny Klub Sportowy

  15 lutego 2021
  Miasto Kalisz w roku 2021 przystąpiło do Programu Szkolny Klub Sportowy, w którym udział biorą 22 szkoły, w tym szkoły podstawowe i ponadpod...
  stawowe. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 - 20 osobowych.