• VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

  22 maja 2024
  Wczoraj w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu odbyło się VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 • Dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zostały przyznane

  08 maja 2024
  Po raz szósty Miasto udzieliło dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rew...
  italizacji. W naborze o dotacje złożono 27 wniosków, z czego 16 wniosków przeszło pozytywną ocenę formalna i zostało poddanych ocenie merytorycznej.
 • Po raz trzeci zmieniliśmy GPR

  08 maja 2024
  W dniu 25 kwietnia 2024 roku Rada Miasta Kalisza uchwaliła zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. GPR jest najważniejszym...
  dokumentem strategicznym odnoszącym się do działań rewitalizacyjnych prowadzonych w naszym mieście. Po raz pierwszy Program uchwalony został przez Radę Miasta Kalisza 21 sierpnia 2017 roku, a następnie zmieniony w marcu 2018 roku i w listopadzie 2021 roku.
 • Biuro Rewitalizacji w nowej lokalizacji

  08 maja 2024
  Biuro Rewitalizacji zostało przeniesione do budynku Urzędu Miasta na ul. Kościuszki 1a. Nowa siedziba Biura znajduje się w pokojach nr 319 i...
  320 na 3 piętrze budynku (dojazd windą na poziom 5). Numery kontaktowe do Biura Rewitalizacji: 62 504 97 76 oraz 62 765 43 68.
 • Zmieniamy lokalizację Biura Rewitalizacji

  24 kwietnia 2024
  Na przełomie kwietnia i maja Biuro Rewitalizacji zostanie przeniesione do budynku Urzędu Miasta na ul. Kościuszki 1a. Nowa siedziba Biura bę...
  dzie znajdować się w pokoju nr 319 na 3 piętrze budynku (dojazd windą na poziom 5). Nie znamy jeszcze dokładnej daty przenosin, dlatego przed wizytą w naszym biurze prosimy o wcześniejsze upewnienie się, dzwoniąc na numer tel. 62 765 43 68 lub (w przypadku braku odpowiedzi) 62 504 97 77.
 • Podsumowanie działań Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 w 2023 roku

  18 kwietnia 2024
  Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4, to jedno z trzech miejsc, które powstały trzy lata temu w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. Pozostałe lokal...
  izacje, to Akcelerator Kultury na ul. Nowy Świat 2a oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu na ul. Babina 1.
 • Dotacje 2023 – podsumowanie

  28 marca 2024
  W roku 2023 po raz czwarty udzieliliśmy dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej S...
  trefy Rewitalizacji. Tym razem 10 beneficjentów skorzystało z dotacji na łączną kwotę 847 745,85 zł. Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła w sumie 2 438 951,39 zł.
 • Drugi dyżur konsultacyjny odbył się w Biurze Rewitalizacji

  08 marca 2024
  Podczas kolejnego spotkania w ramach konsultacji projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza (6. marca 2024 r.), nasi goś...
  cie opowiadali nam o swoich odczuciach związanych z procesem rewitalizacji w naszym mieście.
 • Główny Rynek i ulica Kanonicka po rewitalizacji

  06 marca 2024
  Najbardziej reprezentacyjna część miasta wypiękniała. Zakończono przebudowę Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej.