• Rogatka Wrocławska zagospodarowana

  21 października 2020
  Kaliska telewizja społeczna, która stawia sobie za zadanie nie tylko informowanie o bieżących wydarzeniach, ale i promocję miasta i szeroko...
  rozumianą rewitalizację społeczną, będzie miała siedzibę w Rogatce Kaliskiej. Takie wykorzystanie obiektu sprawi, że będzie on służył szerokiemu gronu mieszkańców. Jednocześnie uatrakcyjni i – wraz z akceleratorem kultury - ożywi tę część miasta.
 • Umowa na rozbudowę Śródmiejskiej podpisana

  08 października 2020
  Miasto podpisało umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego”.
 • Nabór wniosków na dotacje 2021 zakończony

  07 października 2020
  Zakończył się nabór wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie...
  lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 • Modernizacja Akceleratora Kultury

  06 października 2020
  Trwają prace wykończeniowe we wnętrzach budynku przy ul. Nowy Świat 2a. Obiekt już wkrótce zostanie oddany na działania kulturalne dla miesz...
  kańców naszego miasta.
 • Dotacje 2020 w realizacji

  29 września 2020
  Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy złożyli wnioski o dotacje na rok 2020, realizują zaplanowane prace. Niektórzy bene...
  ficjenci już po raz drugi skorzystali z pomocy finansowej Miasta, aby móc zmodernizować swoje budynki.
 • XVI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji za nami

  17 września 2020
  W dniu 16 września 2020 r. odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Miało ono charakter otwarty i każdy zainteresow...
  any mógł wziąć w nim udział w formule on-line.
 • W najbliższą środę poznamy szczegóły przyszłego zagospodarowania Głównego Rynku

  11 września 2020
  W środę 16 września 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym arch. Roman Rutkowski publiczni...
  e zaprezentuje pokonkursowy projekt zagospodarowania Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną także trzy koncepcje oświetlenia starówki Kalisza przez firmę Studio DL, które posłużą do ostatecznego zaprojektowania oświetlenia ulic w centrum miasta.
 • Od czwartku drugi etap przebudowy Piskorzewskiej

  08 września 2020
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w czwartek 10 września rozpocznie się drugi etap robót drogowych związanych z prze...
  budową ul. Piskorzewskiej, realizowany w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”.
 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji

  26 sierpnia 2020
  Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlany...
  ch polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na dotacje zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie Miasta Kalisza milion złotych.