• Rozpoczynają się konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

  09 lutego 2024
  Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rew...
  italizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne zmiany GPR potrwają do 15 marca 2024 r.
 • Ostatnie już w ubiegłym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

  19 stycznia 2024
  W środę 6 grudnia 2023 roku odbyło Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Organizacji...
  Pozarządowych na ul. Babina 1. Głównym tematem piątego, a zarazem ostatniego w ubiegłym roku posiedzenia Komitetu było omówienie kwestii związanych ze zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji.
 • Konkurs na najpiękniejszą świąteczną witrynę

  07 grudnia 2023
  Po raz kolejny zapraszamy do konkursu na najciekawiej zaaranżowaną witrynę sklepową o tematyce świątecznej. Wyboru witryny dokonają mieszkań...
  cy Kalisza w głosowaniu internetowym na profilu Facebook Miasta: „Kalisz. Dopisz swoją historię.”
 • Modernizacja kamienicy przy ulicy Pułaskiego

  29 listopada 2023
  Kamienica nr 28 przy ulicy Pułaskiego została wyremontowana dzięki pomocy dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości p...
  ołożonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Pracami modernizacyjnymi objęte były elewacje frontowa i tylna, jak również klatka schodowa.
 • Miasto wspiera rzemiosło

  07 listopada 2023
  Prezydent Krystian Kinastowski oraz Maciej Całka i Monika Kołodziejek, członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu, po...
  dpisali dziś list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju kaliskiego rzemiosła i wsparcia szkolnictwa zawodowego.
 • Dotacje 2024 – zakończyliśmy zbieranie wniosków

  02 listopada 2023
  Zakończyliśmy nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie...
  lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 • Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

  30 października 2023
  W związku z uchwałą nr LXIX/966/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminne...
  go Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór potrwa do dnia 30 listopada 2023 r.
 • Nowy dach na zabytkowej kamienicy dzięki miejskim dotacjom

  17 października 2023
  Właściciele kamienicy przy ul. Babina 9 skorzystali z tegorocznych dotacji miejskich. Dzięki wsparciu Miasta został wyremontowany dach na po...
  nad stuletnim budynku. Twórcą projektu kamienicy był kaliski architekt Sylwester Szpilowski.
 • Modernizacja kolejnej kamienicy przy alei Wolności

  10 października 2023
  Z pomocą tegorocznej edycji dotacji udzielanych dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rew...
  italizacji, wyremontowana została kamienica nr 6 przy alei Wolności. W ramach prac modernizacyjnych wykonywane było ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego, ocieplenie stropu bramy przejazdowej oraz wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej.