Rok 2015 - Rokiem Rodziny Wiłkomirskich

Rada Miejska Kalisza ustanowiła rok 2015, Rokiem Rodziny Wiłkomirskich.

Aby podkreślić zasługi i uhonorować zasłużonych dla Kalisza przedstawicieli tego zacnego rodu, kultywujących tradycje muzyczne: prof. Wandę Wiłkomirską i maestro Józefa Wiłkomirskiego, kaliskie stowarzyszenia społeczno‑kulturalne przygotowały całoroczny, okolicznościowy kalendarz wydarzeń. Planowane przedsięwzięcia koordynowane były przez Wydział Kultury Sportu i Turystyki.

Na program obchodów złożyły się m.in.: koncerty, wystawy, spotkania. Do profesor Wandy Wiłkomirskiej, Honorowej Obywatelki naszego miasta oraz jej brata, maestro Józefa Wiłkomirskiego, przesłana została korespondencja zawiadamiająca o ustanowieniu przez Radę Miejską Kalisza roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich wraz z zaproszeniem na uroczystą inaugurację obchodów.

Odbyła się ona w sali koncertowej im. Alfreda Wiłkomirskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera, w dniu 6 marca 2015 r. – w 100. rocznicę pierwszego koncertu tria Wiłkomirskich w Moskwie.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Miasta, maestro Józef Wiłkomirski otrzymał godność Honorowego Obywatela Kalisza.

 Zdjęcia są własnością Archiwum Państwowego w Kaliszu