Młodzieżowa Rada Miasta

W Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza w kadencji 2023-2025 mandat sprawuje piętnaścioro młodych radnych z pięciu kaliskich szkół ponadpodstawowych i Akademii Kaliskiej.

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza mogli się zgłaszać do 10 stycznia 2022r. W formularzach zgłoszeniowych wykazali swoją dotychczasową aktywność oraz doświadczenie, a także opisali pomysły na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.

Do Wydziału Edukacji wpłynęło łącznie 31 zgłoszeń, dwa z nich nie spełniały kryteriów formalnych.

Zespół do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza w składzie:

Grzegorz Kulawinek – przewodniczący Zespołu,

Tadeusz Skarżyński, Ewelina Dudek, Elżbieta Dębska, Marian Durlej, Dariusz Grodziński, Barbara Oliwiecka, Loran Darwich, Robert Gajor, Mikołaj Pituch, Sebastian Rudowicz, Maciej Antczak wybrał 13 uczniów i 2 studentki. Zatwierdzono również listę rezerwową osób, które będą uzupełniały Młodzieżową Radę Miasta Kalisza, w przypadku wygaśnięcia któregoś z mandatów.

Dane kontaktowe : Przewodnicząca – T: +48 536 130322, e-mail: mrmk@um.kalisz.pl

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, kadencji 2023-2025

 1. Aleksandra Mrozińska Technikum im. św. Józefa
 2. Jakub Pietrzak Technikum im. św. Józefa
 3. Nicole Majewska I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 4. Aleksander Różalski I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 5. Piotr Juszczak III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
 6. Kacper Siwiak IV Liceum Ogólnokształcące im. I.J.Paderewskiego
 7. Wojciech Plichta I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 8. Kacper Pawłowski Technikum im. św. Józefa
 9. Wiktor Ślusarski Technikum im. św. Józefa
 10. Kajetan Zawartka I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 11. Joanna Pacholska I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 12. Maksymilian Płaczek I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 13. Kamil Staszak Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 14. Anna Druciarek Akademia Kaliska
 15. Marta Nowak Akademia Kaliska.

Lista rezerwowa:

 1. Maja Orlicz-Błońska Liceum Ogólnokształcące Jagiellończyk
 2. Wiktor Marczak V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
 3. Barbara Tyc II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
 4. Konstancja Milewska I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
 5. Jan Dębowy Technikum im. św. Józefa
 6. Andrzej Urdzela III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
 7. Zuzanna Herc V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
 8. Łukasz Celniak Zespół Szkół Ekonomicznych
 9. Krystian Noskowski Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
 10. Sebastian Wawrzyniak Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
 11. Piotr Siciarek Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
 12. Agata Mroczkowska Technikum Budowy Fortepianów
 13. Cody Kolański III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
 14. Alan Szymczyk Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru.