Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na Portalu Miejskim - https://www.kalisz.pl

Miasto Kalisz przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal miejski znajdujący się pod adresem: https://www.kalisz.pl Gromadzone informacje w postaci logów, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron odwiedzających portal miejski. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony."
Komunikacja pomiędzy osobą odwiedzającą portal miejski, a serwerem odbywa się tylko i wyłącznie po protokole szyfrowanym, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokóły HTTPS o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji tylko w przypadku osób redagujących portal miejski,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTPS,
  • kod odpowiedzi  HTTPS,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do strony Portalu Miejskiego nastąpiło przez odnośnik pochodzący z innej strony,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.


Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Portalu Miejskiego. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies wykorzystywany na portalu miejskim

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na portalu miejskim nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie wykorzystywany jest sesyjny plik cookie do zapisu faktu zapoznania się z informacjami cookie,  dzięki czemu informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną portalu miejskiego https://www.kalisz.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Portal Miejski - https://www.kalisz.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających pomocne informacje dla mieszkańców. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności odwiedzanych stron, do których zostaliście Państwo odesłani. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie portalu miejskiego Miasta Kalisza.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.