Dowiedz się więcej:    
 Kaliska karta mieszkańca   Wymagane dokumenty i miejsce składania wniosku      Wykaz ulg i partnerów   Zostań partnerem programu 

  

Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w Programie „Kaliska Karta Mieszkańca”, który wdrożyliśmy z myślą o mieszkańcach Kalisza płacących w naszym mieście podatki.  Celem tej inicjatywy jest poprawa warunków  życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępności do usług publicznych, umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych.

Przystępując do Programu jako Partner z pewnością zyskacie Państwo nowych, stałych klientów. Współpraca ta pozwoli również na wykreowanie przyjaznego, pozytywnego wizerunku Państwa firmy jako przedsiębiorstwa sprzyjającego integracji mieszkańców naszego miasta.

W przypadku włączenia się do Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”, zyskacie Państwo prawo do umieszczania informacji o udziale w nim na wydawanych przez Państwa wszelkich nośnikach reklamowych oraz na stronie internetowej. My zobowiązujemy się natomiast do umieszczenia logo Państwa firmy jako Partnera Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, która będzie źródłem informacji o realizowanym Programie „Kaliska Karta Mieszkańca”.

Każda inicjatywa w zakresie zastosowania ulg i zniżek na oferowane przez Państwa produkty i usługi pozostaje w kręgu naszego zainteresowania. Chęć współpracy wyrażona przez Państwa potwierdzona będzie w drodze wzajemnego pisemnego porozumienia.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (ul. Kościuszki 1a) w pokoju nr 117 a także pod numerem tel. 62 504 97 31 lub mailowo: mkowalska@um.kalisz.pl

Liczymy na współpracę z Państwem, która mamy nadzieję, pozwoli na osiągnięcie założonych dla naszej inicjatywy celów, przyczyni się do powstania nowych, lokalnych działań społecznych oraz do rozwoju Miasta.

Zapraszamy Państwa do współpracy.