Lekarze rodzinni

 

Oto podstawowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w kaliskich przychodniach rodzinnych:

NZOZ „MAJKÓW” Przychodnia Lekarska, ul. Mieczysława Karłowicza 4

TELEFON: +48 62 7574575

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. lub poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw oraz inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni, mail: majkow.przychodnia@gmail.com.
Odbiór kodu e-recepty - kontakt telefoniczny.

 
NZOZ „PIOMED”, ul. Graniczna 76 K

TELEFON: +48 62 7678070

RECEPTY: kontakt i odbiór telefoniczny jw.

 
NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej „MED-COR”, ul. Starożytna 132 a

TELEFON: +48 62 7536633, +48 605 039253

RECEPTY: kontakt i odbiór telefoniczny jw.

 
NZOZ „POLIKLINIKA” w Kaliszu, ul. Kwiatowa 1

TELEFON: +48 62 7533057, +48 62 7533038

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., kontakt poprzez mail: recepty.poliklinika@gmail.com oraz poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni.
Odbiór kodów e-recepty - kontakat telefoniczny lub sms.

 
NZOZ Przychodna Lekarska „CENTRUM”, ul. Browarna 5

TELEFON: poradnia ogólna +48 62 7572234, +48 516 657486, poradnia dziecięca +48 62 7577443

RECEPTY: zamawianie poprzez stronę www.nzoz-centrum.pl (w prawym górnym rogu strony – zakładka "ZAMÓW RECEPTĘ"), telefonicznie, mail: nzoz_centrum@wp.pl.
Odbiór kodów e-recepty - kontakt telefoniczny, mailowy lub w wyjątkowych sytuacjach osobisty (zamontowany dzwonek w drzwiach do przychodni).

 
NZOZ „VITA – MED” Przychodnia dla dzieci i dorosłych, ul. Łódzka 32 a

TELEFON: poradnia ogólna +48 62 7573319, poradnia dziecięca +48 62 7575274

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. Odbiór kodów e-recepty - telefoniczny lub sms.

 
NZOZ Zespół Lekarzy „DOBRZEC” s.c., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A

TELEFON: lek. Anczyk-Guglas +48 62 7641304, lek. Kalinowski +48 62 7647811, lek. Kucharczyk +48 62 7647810, lek. Madejczyk +48 62 7641303, lek. Maniewski +48 62 7647825, lek. Pośpiech-Safian +48 62 7641305

RECEPTY: kontakt telefoniczny +48 62 7653979, +48 62 7641302, +48 62 7648811 oraz poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni. Odbiór kodów e-recepty - kontakt telefoniczny: +48 62 7648811, +48 62 7653979.

 
Poradnia POZ „ ARSMEDICA CENTRUM”, ul. Babina 3

TELEFON: +48 62 5802252

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., złożenie zamówienia na stronie www.e-arsmedica.pl w zakładce „zamów receptę”, mailem: arsmedica.kalisz@wp.pl

Odbiór kodów e-recepty - sms bądź mail.

 
Przychodnia Lekarska POZ „HIPOKRATES”, ul. Obozowa 1

TELEFON: +48 62 7667876, +48 500 093554

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. Obiór kodów e-recepty - sms.

 
Przychodnia Rodzinna „DOBRZEC”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36

TELEFON: +48 62 5852700

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw.

 
SZOZ DOCTOR Sp z o.o., ul. Śródmiejska 34

TELEFON: +48 62 5852700

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw.

 
ZOZ Przychodnia dla dzieci i dorosłych „ SAWIMED”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a

TELEFON: +48 62 7648812, +48 573 441711, +48 573 441712

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., www.sawimed.eu Odbiór kodów e-recepty - telefonicznie lub sms. Odbiór skierowań na badania i do specjalistów oraz innych dokumentów jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z rejestracją.

 
ZOZ Przychodnia Lekarska „KALINIEC”, ul. Młynarska 16A

TELEFON: +48 62 7664622, +48 62 7532335 lub mailowy (biuro@zozkaliniec.pl)

RECEPTY: kontakt telefoniczny +48 62 7664622, +48 62 7532335, mailowy (biuro@zozkaliniec.pl), poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni. Odbiór kodów e-recepty telefoniczny lub sms.

 
Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej „MEDIX", ul. Majkowska 13A

TELEFON: +48 62 5017666, kom. +48 516 154770

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., mailowy: poz@medix.kalisz.pl 

 
ZPOZ „POLMED”, ul. Górnośląska 3

TELEFON: poradnia ogólna +48 62 7674045, kom. +48 883 696084, poradnia dziecięca +48 62 7674046. kom. +48 796 583116

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., mailowy: recepta_zpoz_polmed@wp.pl 

 
ZPOZ „PULS” Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Kaliszu, ul. Polna 29

TELEFON: poradnia ogólna +48 62 7644088, poradnia dziecięca +48 62 7664462

RECEPTY: poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni, zamawianie przez stronę internetową www.puls.kalisz.pl. Odbiór kodów na e-recepty - sms.