Lekarze rodzinni

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zasad korzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej – porad lekarza rodzinnego. Zmiany i nowe procedury wynikają z obostrzeń wprowadzonych wskutek obecnej sytuacji epidemiologicznej.

  • Podstawową formą komunikacji z lekarzem jest teleporada.
  • Po konsultacji telefonicznej – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – lekarz zaproponuje wizytę w przychodni, umawiając się z pacjentem na ustaloną konkretną godzinę.
  • Osoby przewlekle chore receptę mogą zamówić telefonicznie, mailowo, bądź wrzucając kartkę z potrzebnymi danymi do skrzynki znajdującej się przy przychodni. Kod e-recepty zostanie przekazany w sposób obowiązujący w danej przychodni.

 Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Procedury stworzone przez lekarzy rodzinnych służą przede wszystkim zdrowiu pacjentów.

 

Oto podstawowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w kaliskich przychodniach rodzinnych:

NZOZ „MAJKÓW” Przychodnia Lekarska, ul. Mieczysława Karłowicza 4

TELEFON: 62 757 45 75

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. lub poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw oraz inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni, mail: majkow.przychodnia@gmail.com.
Odbiór kodu e-recepty - kontakt telefoniczny.

 
NZOZ „PIOMED”, ul. Graniczna 76 K

TELEFON: 62 767 80 70

RECEPTY: kontakt i odbiór telefoniczny jw.

 
NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej „MED-COR”, ul. Starożytna 132 a

TELEFON: 62 753 66 33, 605 039 253

RECEPTY: kontakt i odbiór telefoniczny jw.

 
NZOZ „POLIKLINIKA” w Kaliszu, ul. Augusta Kordeckiego 36

TELEFON: 62 753 30 57, 62 753 30 38

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., kontakt poprzez sms 698 849 156, mail: recepty.poliklinika@gmail.com oraz poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni.
Odbiór kodów e-recepty - kontakat telefoniczny lub sms.

 
NZOZ Przychodna Lekarska „CENTRUM”, ul. Browarna 5

TELEFON: poradnia ogólna - 62 757 22 34 i 516 657 486, poradnia dziecięca - 62 757 74 43

RECEPTY: zamawianie poprzez stronę www.nzoz-centrum.pl (w prawym górnym rogu strony – zakładka "ZAMÓW RECEPTĘ"), telefonicznie, mail: nzoz_centrum@wp.pl.
Odbiór kodów e-recepty - kontakt telefoniczny, mailowy lub w wyjątkowych sytuacjach osobisty (zamontowany dzwonek w drzwiach do przychodni).

 
NZOZ „VITA – MED” Przychodnia dla dzieci i dorosłych, ul. Łódzka 32 a

TELEFON: poradnia ogólna - 62 757 33 19, poradnia dziecięca - 62 757 52 74

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. Odbiór kodów e-recepty - telefoniczny lub sms.

 
NZOZ Zespół Lekarzy „DOBRZEC” s.c., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A

TELEFON: lek. Anczyk-Guglas 62 764 13 04, lek. Kalinowski 62 764 78 11, lek. Kucharczyk 62 764 78 10, lek. Madejczyk 62 764 13 03, lek. Maniewski 62 764 78 25, lek. Pośpiech-Safian 62 764 13 05

RECEPTY: kontakt telefoniczny 62 765 39 79, 62 764 13 02, 62 764 88 11 oraz poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni. Odbiór kodów e-recepty - kontakt telefoniczny: 62 764 88 11, 62 765 39 79.

 
Poradnia POZ „ ARSMEDICA CENTRUM”, ul. Babina 3

TELEFON: 62 580 22 52

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., złożenie zamówienia na stronie www.e-arsmedica.pl w zakładce „zamów receptę”, mailem: arsmedica.kalisz@wp.pl

Odbiór kodów e-recepty - sms bądź mail.

 
Przychodnia Lekarska POZ „HIPOKRATES”, ul. Obozowa 1

TELEFON: 62 766 78 76, 500 093 554

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw. Obiór kodów e-recepty - sms.

 
Przychodnia Rodzinna „DOBRZEC”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36

TELEFON: 62 585 27 00

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw.

 
SZOZ DOCTOR Sp z o.o., ul. Śródmiejska 34

TELEFON: 62 585 27 00

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw.

 
ZOZ Przychodnia dla dzieci i dorosłych „ SAWIMED”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a

TELEFON: 62 764 88 12, 573 441 711, 573 441 712

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., www.sawimed.eu Odbiór kodów e-recepty - telefonicznie lub sms. Odbiór skierowań na badania i do specjalistów oraz innych dokumentów jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z rejestracją.

 
ZOZ Przychodnia Lekarska „KALINIEC”, ul. Młynarska 16A

TELEFON: 62 766 46 22, 62 753 23 35 lub mailowy (biuro@zozkaliniec.pl)

RECEPTY: kontakt telefoniczny (62 766 46 22, 62 753 23 35), mailowy (biuro@zozkaliniec.pl), poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni. Odbiór kodów e-recepty telefoniczny lub sms.

 
Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej „MEDIX", ul. Majkowska 13A

TELEFON: 62 501 76 66, kom. 516 154 770

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., mailowy: poz@medix.kalisz.pl 

 
ZPOZ „POLMED”, ul. Górnośląska 3

TELEFON: poradnia ogólna - 62 767 40 45, kom. 883 696 084, poradnia dziecięca - 62 767 40 46. kom. 796 583 116

RECEPTY: kontakt telefoniczny jw., mailowy: recepta_zpoz_polmed@wp.pl 

 
ZPOZ „PULS” Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Kaliszu, ul. Polna 29

TELEFON: poradnia ogólna - 62 764 40 88, poradnia dziecięca - 62 766 44 62

RECEPTY: poprzez zgłoszenia (kartki, na których należy napisać nazwy lekarstw i inne niezbędne dane) - należy je umieścić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do przychodni, zamawianie przez stronę internetową www.puls.kalisz.pl. Odbiór kodów na e-recepty - sms.