• Wiosenne nasadzenia

  12 kwietnia 2021
  W Kaliszu trwają wiosenne nasadzenia roślin. Na skwerach, w parkach i przy ulicach pojawi się łącznie kilka tysięcy kwiatów, krzewów i traw.
 • Będą miejskie dotacje na gromadzenie deszczówki

  16 marca 2021
  Władze miasta chcą wprowadzić dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Skorzystać będą mogły...
  m.in. osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
 • Pielęgnacja lip przy ratuszu

  25 lutego 2021
  Od dzisiaj do końca miesiąca prowadzone będą zabiegi pielęgnacyjne 17 lip, rosnących na Głównym Rynku.
 • Odbiór choinek

  07 stycznia 2021
  Choinki - drzewka naturalne - to odpady biodegradowalne. Będą odbierane przez operatorów konsorcjum PUK i EKO zgodnie z terminem wskazanym w...
  harmonogramie i przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
 • „Akcja segregacja” podsumowana

  23 grudnia 2020
  Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek i Ewelina Dudek - naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza - wręczyli dzisiaj nagrody laureatom ko...
  nkursu ekologicznego „Akcja segregacja”. Na konkurs zgłoszono 191 prac w formie elektronicznej i papierowej.
 • Zieleń w ramach inicjatywy lokalnej

  01 grudnia 2020
  15 drzew posadzono u zbiegu ulicy Kresowej i Szlaku Bursztynowego. Nasadzenia zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej.
 • Pierwszy w Kaliszu ogród deszczowy

  18 listopada 2020
  Przy ul. Podgórze powstaje pierwszy w Kaliszu ogród deszczowy w gruncie.
 • Kasztanowce, robinie i klony od Nestlé Polska

  22 października 2020
  Skwer Gustawa Arnolda Fibigera przy ulicy Legionów zazielenił się dziś jeszcze bardziej, a to za sprawą dziewięciu drzew, ufundowanych przez...
  firmę Nestlé Polska.
 • Zadrzewiona ścieżka rowerowa

  14 października 2020
  Przy ścieżce rowerowej nad Prosną na odcinku od Kaliskiego Parku Wodnego do mostu kolejowego rozpoczęto dziś sadzenie 50 klonów zwyczajnych...
  Columnare.