• Badania ichtiologiczne w Parku Przyjaźni

  18 kwietnia 2024
  W Parku Przyjaźni pracują ichtiolodzy. Prowadzą badania niezbędne do przygotowania ekspertyzy przyrodniczej, wymaganej do planowanej inwesty...
  cji.
 • Wspólnie uruchomimy fontannę

  04 kwietnia 2024
  W najbliższy piątek, 5 kwietnia, zapraszamy na tradycyjne uruchomienie fontanny „Noce i dnie”. Spotkajmy się o godz. 19:30 na placu Jana Paw...
  ła II, by podziwiać ulubioną fontannę kaliszan w pełnej krasie.
 • Następca dębu Asnyka posadzony

  15 marca 2024
  Dąb Asnyka – pomnik przyrody w kaliskim Parku Miejskim – posadzony ponad sto lat temu jako dar Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej zyskał m...
  łodego towarzysza i godnego następcę. Prezydent Krystian Kinastowski wspólnie z Tadeuszem Skarżyńskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza oraz przedszkolakami posadzili okazały 25-letni dąb czerwony.
 • Co zrobić z choinką?

  08 stycznia 2024
  Choinki - drzewka naturalne - to odpady biodegradowalne. Będą odbierane przez operatorów konsorcjum PUK i EKO zgodnie z terminem wskazanym w...
  harmonogramie i przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
 • Języczka pomarańczona posadzona

  27 listopada 2023
  Na terenie parku miejskiego zakończono prace polegające na realizacji zadania pn. „Nasadzenia roślin w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu"....
  Na wyspie zlokalizowanej przy przedszkolu w parku miejskim zostały posadzone rośliny ozdobne z gatunku języczka pomarańczowa.
 • Nowe nasadzenia w parku

  24 listopada 2023
  W związku z usunięciem rośliny inwazyjnej - rdestowca japońskiego - z terenu parku miejskiego oraz uzyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego...
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji zadania pn. „Nasadzenia roślin w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu" na wyspie zlokalizowanej przy przedszkolu w parku miejskim zostaną posadzone rośliny ozdobne z gatunku języczka pomarańczowa.
 • Rdestowiec usunięty

  22 listopada 2023
  Na terenie parku miejskiego, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zakończono prace pole...
  gające na realizacji zadania pn. "Usunięcie rdestowca japońskiego z terenu Miasta Kalisza".
 • Prace w parku miejskim

  21 listopada 2023
  W parku miejskim realizowane jest zadanie pod nazwą "Usunięcie rdestowca japońskiego z terenu Miasta Kalisza". To inwazyjny gatunek obcy.
 • Ścieżka ekologiczna w PSZOK-u

  12 października 2023
  Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu powstała edukacyjna ścieżka ekologiczna. Jej otwarcia dokonali dziś w...
  iceprezydent Grzegorz Kulawinek i uczniowie klasy 6B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu.