Współpraca międzynarodowa

Miasto Kalisz od wielu lat prowadzi współpracę z miastami zagranicznymi. Najstarszym partnerem Kalisza jest francuskie Hautmont.

Z biegiem lat współpraca rozszerzała się, obecnie miasto ma podpisane oficjalne umowy z 8 miastami partnerskimi oraz kilka listów intencyjnych.

Rodzaje podejmowanej aktywności to przede wszystkim oficjalne wizyty przedstawicieli lokalnych władz i urzędników, współpraca szkół i innych placówek oświatowych, wspólne projekty, współpraca organizacji pozarządowych, wymiana kulturalna i sportowa, czyli priorytetowe dziedziny współpracy zagranicznej.