Współpraca międzynarodowa

Miasto Kalisz od wielu lat prowadzi współpracę z miastami zagranicznymi. Najstarszym partnerem Kalisza jest francuskie Hautmont.

Z biegiem lat współpraca rozszerzała się, obecnie miasto ma podpisane oficjalne umowy z 8 miastami partnerskimi oraz kilka listów intencyjnych.

Rodzaje podejmowanej aktywności to przede wszystkim oficjalne wizyty przedstawicieli lokalnych władz i urzędników, współpraca szkół i innych placówek oświatowych, wspólne projekty, współpraca organizacji pozarządowych, wymiana kulturalna i sportowa, czyli priorytetowe dziedziny współpracy zagranicznej.

Poza kontaktami z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Kalisz bierze też udział w imprezach i przedsięwzięciach o znaczeniu międzynarodowym - konferencje, targi czy projekty z udziałem zagranicznych miast i regionów.


Współpraca międzynarodowa umożliwia wspieranie samorządu w następujących kwestiach:
• stworzenie możliwości wymiany międzynarodowej dla mieszkańców
• promocja za granicami kraju
• przeniesienie dobrych praktyk z zagranicznych jednostek samorządowych na grunt lokalny
• możliwość ubiegania się o fundusze z programów polskich, europejskich i międzynarodowych
• rozwój wiedzy i kompetencji urzędników jednostki oraz urzędników z jednostki partnerskiej przez stałą wymianę.

 

Z ramienia Urzędu Miasta współpracą międzynarodową zajmuje się

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. +48 62 765 44 25
twitak@um.kalisz.pl