Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno-opiniodawczym, mającym na celu kreowanie współpracy samorządu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na terenie Miasta Kalisza na rzecz jego mieszkańców. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Kalisza nr LV/758/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Rada liczy 14 członków. W jej skład wchodzi 8 przedstawicieli kaliskich organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Kalisza oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza.

Obecny skład Rady został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2022 r. ze zm. i przedstawia się następująco:

1/ przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani podczas konwencji wyborczej w dniu 3 listopada 2022 r. w osobach:

- Maciej Antczak,

- Katarzyna Kozłowska,

- Szymon Furman,

- Norbert Kustusz,

- Ewa Mąkowska,

- Aleksandra Nowacka,

- Kamil Rybikowski,

- Włodzimierz Staszak;

2/ przedstawiciele Rady Miasta Kalisza w osobach:

- Eskan Darwich,

- Leszek Ziąbka;

3/ przedstawiciele Prezydenta Miasta Kalisza w osobach:

- Agnieszka Glazer,

- Mariola Jankowska,

- Tomasz Ludwiczak,

- Janusz Sibiński.

W dniu 12 grudnia 2022 r. podczas pierwszego posiedzenia Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2022-2025 wybrano:

- Aleksandrę Nowacką na funkcję przewodniczącej Rady,

- Macieja Antczaka na funkcję wiceprzewodniczącego Rady,

- Janusza Sibińskiego na funkcję sekretarza Rady.

Obsługę administracyjno–biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta w Kaliszu.