Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Na podstawie UCHWAŁY NR LIII/719/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, obowiązuje prawo pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza wszystkich nieruchomości położonych na obszarze tej strefy.

 Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na obszarze rewitalizacji ograniczonym: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) sprzedaż nieruchomości wybranemu kontrahentowi może nastąpić pod warunkiem, że Miasto Kalisz nie skorzysta z prawa pierwokupu.

W celu uzyskania zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji należy wypełnić załączony wniosek i złożyć go:
– w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Biurze Rewitalizacji, ul. Kościuszki 1a, 3 piętro (windą 5 poziom), pok. nr 319 i 320, , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
– lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Biuro Rewitalizacji, ul. Kościuszki 1a, 3 piętro (windą 5 poziom), pok. nr 319 i 320, 62-800 Kalisz.

Wydanie niniejszego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji pod nr tel. (62) 504 97 76 lub (62) 765 43 68 lub mailowo: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Rachunek bankowy na jaki należy dokonywać opłaty za pełnomocnictwo w przypadku jeśli składający wniosek jest pełnomocnikiem właściciela.

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163