• Adam Asnyk

  Wybitny polski poeta, publicysta i działacz patriotyczny. Urodził się w Kaliszu 11 września 1838 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jeg...
 • Wojciech Bogusławski

  Aktor, reżyser, dyrektor teatru. Nazywany „ojcem teatru polskiego”. Urodził się w Glinnie dnia 9 kwietnia 1757 roku, syn regenta ziemskiego....
 • Bolesław Pobożny

  Książę wielkopolski i kaliski, urodzony między 1224 a 1227 rokiem.
 • Ignacy Bujnicki

  Polski inżynier i polityk. Urodził się 23 lipca 1891 w Prozorokach na Wileńszczyźnie. Studiował na Wydziale Budowy Maszyn w Szkole Politechn...
 • Juliusz Bursche

  Biskup kościoła ewangelickiego w Polsce. Przyszedł na świat 19 września 1862 r. w Kaliszu w rodzinie pastora Ernesta Bursche superintendenta...
 • Adam Chodyński

  Urodził się 16 grudnia 1832 roku w Kaliszu w rodzinie Feliksa i Honoraty z Wiesiołowskich.
 • Michaił Pietrowicz Daragan

  Gubernator kaliski w latach 1885-1902. Urodził się w 1834 roku w Tule.
 • Maria Dąbrowska

  Urodzona dnia 6 października 1889 r. w Russowie pod Kaliszem.
 • Michał Dobriak

  Artysta, urodził się w Kaliszu 6 sierpnia 1904 roku, był synem Ukraińca, carskiego urzędnika Michała Dobriaka i Leonii Buntzler.