Medal „Zasłużony dla Miasta Kalisza”

Wyróżnieni Medalem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”

Naczelna Organizacja Techniczna Oddział Wojewódzki - medal przyznany w 1976 roku
Zawiązek Harcerstwa Polskiego w Kaliszu    - 1976
Związek Młodzieży Socjalistycznej w Kaliszu - 1976
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz - 1976
Stowarzyszenie Włókienników Polskich - 1977
Fabryka Części do Maszyn Włók. I Odlewnia Metali „KALIMET” - 1977
Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „WINIARY” - 1977
Woj. Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka    - 1978
Kaliskie Z-dy Garbarskie „KALSKÓR” - 1978
Kaliska F-ka Fortepianów i Pianin „CALISIA” - 1978
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” - 1979
Spółdzielnia Inwalidów „Pokój” - 1979
Przedsiębiorstwo Handlu Częściami do Sprzętu Rolniczego „Agroma” - 1979
Fabryka Samochodów Rolniczych „Polmo” - 1979
Zjednoczenie Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego - 1979
Liceum Pielęgniarskie - 1979
III Liceum Ogólnokształcące - 1979
Przedsiębiorstwo Państwowe Prasa, Książka „RUCH” - 1980
Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych - 1980
II Liceum Ogólnokształcące - 1980
Zakład Zegarmistrzowski    - 1980
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - 1981
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka - 1981
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem” Oddz. Kalisz    - 1981
Krotoszyńskie Zakłady Ceramiki Budowlanej – Zarząd w Kaliszu - 1981
Fabryka Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu - 1981
Zakłady Przemysłu Odzieżowego „KALPO” - 1982
Zakład Wychowawczy „CARITAS” - 1982
Kaliska Orkiestra Symfoniczna - 1982
Jednostka Wojskowa Nr 1956 w Ostrowie Wlkp. - 1982
Klub Sportowy „PROSNA” - 1982
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Broniewskiego - 1983
Kaliskie Koło Przewodników Turystycznych PTTK Oddział Miejski - 1983
Cech Rzemiosł Różnych - 1983
Miejski Sztab ORMO - 1983
„Koło Asnykowców” przy TMK w Kaliszu - 1984
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kaliszu - 1984
Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu - 1984
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „BUDOWLANI” w Kaliszu    - 1984
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu „CHŁODNIA” w Kaliszu    - 1984
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Kępnie - 1984
Kino „OAZA” w Kaliszu - 1984
Zarząd Koła Ziemi Łęczyckiej Z.B.O.W.iD. - 1984
Konsulat Generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu - 1985
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Kaliszu - 1985
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej    - 1985
Zespół Pieśni i Tańca „CALISIA”    - 1985
Zakładowa Orkiestra Dęta F.W.R. „RUNOTEX” - 1985
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego - 1985
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Kaliszu - 1985
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt – Poznań - 1986
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Kaliszu - 1986
Orkiestra Dęta Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „WISTIL” w Kaliszu    - 1986
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu - 1986
Towarzystwo Miłośników Kalisza - 1987
Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 1987
Zakład Meblarski Spółdzielni Pracy w Kaliszu - 1987
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Oddział w Kaliszu - 1987
Kazimierz Buczma - 1987
Leonid Pietrowicz-Stasiewski - 1987
Zarząd Obwodowej TPPR - 1987
Iwan Jegorowicz-Bojko - 1987