Akty prawne

  • USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000100

  • USTAWA O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ – tekst jednolity

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20112091243

  •  KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001169

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000882

Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001170

 

 

  • Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,115,rozporzadzenia-do-ustawy-o-rehabilitacji

 

  • Rozporządzenia do ustawy o języku migowym (...)

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,117,rozporzadzenia

 

  • Inne rozporządzenia i ustawy

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,120,inne-rozporzadzenia-i-ustawy