Centrum Organizacji Pozarządowych

  • Porady pierwszego kontaktu (prowadzone są na bieżąco przez osobę pracującą w sekretariacie Centrum)
  • Porady specjalistyczne - umawiane na telefon. Organizacje mogą korzystać z pełnego zakresu porad dotyczących działalności pozarządowej - prawne, przygotowywanie projektów, księgowość itp.
  • Szkolenia tematyczne
  • Możliwość skorzystania ze sprzętu: komputera z dostępem do internetu, drukarki, rzutnika, ekranu, flipchartu
  • Możliwość skorzystania z szaf, pozostawienia dokumentów w Centrum
  • Miejsce spotkań dla organizacji – możliwość udostępnienia sali na spotkania (zgodnie z harmonogramem zgłaszanym przez organizacje pozarządowe)
  • Baza danych kaliskich organizacji pozarządowych
  • Na udostępniane lokalnym działaczom przestrzenie składają się: sala wykładowa mieszcząca do 20 osób; sala szkoleniowa mieszcząca do 20 osób (od lutego 2016 r. stanowiąca profesjonalną salę komputerową na 13 stanowisk); sala seminaryjna mieszcząca do 35 osób; sala konferencyjna mieszcząca do 180 osób

Wszystkie usługi Centrum Organizacji Pozarządowych świadczone są na rzecz kaliskich organizacji pozarządowych nieodpłatnie.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

W przypadku potrzeby zgłaszanej przez kaliskie organizacje pozarządowe (doradztwo indywidualne, tematyczne; korzystanie z pomieszczenia, sprzętu COP) godziny pracy mogą zostać wydłużone.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Urząd Miasta Kalisza

ul. Kościuszki 1 a 

pok. 302, III piętro

tel. 62/765 44 19 lub 797 702 486

e-mail: cop@um.kalisz.pl