Prezydent Miasta

 

 

PMK.jpg [39.62 KB] PREZYDENT MIASTA KALISZA

Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski. Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Wydziałem Partycypacji i Komunikacji Społecznej,
 • Kancelarią Rady Miasta,
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 • Wydziałem Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Strategii i Rozwoju (referaty: Biura Rewitalizacji, Biura Obsługi Inwestora, Biura Pozyskiwania Funduszy),
 • Stanowiskiem pracy ds. Zamówień Publicznych,
 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego,
 • Stanowiskiem pracy ds. kontroli.

 

Przyjmowanie interesantów: w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ratusz, pokój Nr 51, II piętro, +48 62 7654341

Prezydent Miasta przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział merytoryczny według ustalonych zasad przyjmowania interesantów.