Prezydent Miasta

 

 

 wwwkalisz-wladze-miasta_Krystian-Kinastowski.jpg [61.54 KB] PREZYDENT MIASTA KALISZA

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski.

Przyjmowanie interesantów: w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ratusz, pokój Nr 51, II piętro, +48 62 7654341

Prezydent Miasta przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział merytoryczny według ustalonych zasad przyjmowania interesantów.

Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Wydziałem Partycypacji i Komunikacji Społecznej,
 • Wydziałem Strategii i Rozwoju (referaty: Biura Rewitalizacji, Biura Obsługi Inwestora, Biura Pozyskiwania Funduszy),
 • Wydziałem Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
 • Wydziałem Gospodarowania Mieniem,
 • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
 • Wydziałem Geodezji i Kartografii,
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 • Kancelarią Rady Miasta,
 • Biurem Nadzoru Właścicielskiego,
 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego,
 • Stanowiskiem pracy ds. kontroli,
 • Stanowiskiem pracy - Energetyk Miejski - koordynator PGN.

 

Kontakt: Tel. do sekretariatu: 62 7654 302 | e-mail: prezydent@um.kalisz.pl