Centralny Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, w której możesz zostawić swoje aktualne dane kontaktowe - numer telefonu i / lub adres e-mail. Przekazane dane są tam w pełni bezpieczne.

Główny cel RDK to usprawnienie komunikacji na linii urząd – obywatel. Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne, bezpłatne i co najważniejsze przydatne.

Wystarczy podać numer telefonu i/lub adres e-mail, a urzędnicy w ważnych dla Ciebie sprawach, zamiast wysyłać pismo – zadzwonią, wyślą e-mail lub SMS. To wszystko – zupełnie za darmo. 

Przekaż swój numer telefonu i/lub email, a urzędnicy poinformują Cię m.in. o:

  • kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego,
  • przysługujących świadczeniach,
  • zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu,
  • dokumentach gotowych do odbioru.

 

W zależności od tego, jakie dane zostawisz – powiadomienie przyjdzie SMS-em lub mailem.

 

Pozostaw dane kontaktowe

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

 

Dane z RDK możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, pamiętaj o ich aktualizacji!

Dostęp do RDK mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy. Nie ma więc ryzyka, że nasze dane - adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce nikt nie może z nich korzystać w innym celu niż informowanie o sprawach administracyjnych. Rejestr Danych Kontaktowych nie jest używany do rozsyłania informacji marketingowych, reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, z późn. zm.)