• Rozwój sportu - III konkurs ofert rozstrzygnięty

  24 września 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikaty, dotyczącego rozstrzygnięcia III konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu...
  rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku.
 • Oferta złożona

  17 września 2018
  Prezydent Miasta Kalisza, informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzied...
  zictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).
 • Kurs na Śródmieście - zmiany w ruchu drogowym

  13 września 2018
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez Biuro Rewitalizacji pn....
  „Kurs na Śródmieście”, w sobotę 15 września zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów.
 • Przekroczenie pyłu PM 10

  13 września 2018
  WIOŚ w Poznaniu poinformował, że w środę, 12 września, na stacji w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla...
  czasu uśrednienia 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się dziś, tj. 13 września.
 • Rozwój sportu – konkurs ofert ogłoszony

  12 września 2018
  Prezydent Miasta Kalisza ogłasza trzeci konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel...
  wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.
 • Przekroczenie Pyłu PM 10

  08 września 2018
  WIOŚ informuje, że w piątek 7 września, na stacji pomiarowej w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla cza...
  su uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się dziś, tj. w sobotę, 8 września.
 • Kolejny etap przebudowy al. Wojska Polskiego – zmiany w ruchu drogowym od 10 września

  06 września 2018
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w poniedziałek, 10 września rozpocznie się kolejny etap przebudowy alei Wojska Pol...
  skiego.
 • Prace na Pułaskiego – zmiany w ruchu drogowym

  06 września 2018
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w sobotę i niedzielę, 8 i 9 września, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcine...
  k ul. Pułaskiego - od ul. Śródmiejskiej do ul. Joselewicza.
 • 6 września - pl. św. Józefa wyłączony z ruchu

  03 września 2018
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w czwartek 6 września, od godz. 19.30 do godz. 20.30 pl. św. Józefa zostanie wyłąc...
  zony z ruchu kołowego. Zmiany są związane z organizacją XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Obrońców Życia i Rodziny do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 • Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza

  30 sierpnia 2018
  Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedz...
  ictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).