• 22 września - zmiany w parkowaniu pojazdów

  19 września 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w niedzielę, 22 września na terenie Kalisza odbędą się liczne zgromadzenia publicz...
  ne, w związku z czym nastąpią zmiany w parkowaniu pojazdów.
 • Od soboty prace na Piwonickiej

  18 września 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w sobotę 21 września w ramach przebudowy ul. Piwonickiej, w godz. 16.00 – 19.00, p...
  rowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Piwonickiej z ul. Zagorzynek/Sulisławicką. 
 • 19 września - Kordeckiego wyłączona z ruchu

  16 września 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizacją parady policyjnej, związanej z uroczystym otwarciem nowego...
  obiektu jednostki policji w ramach obchodów 100-lecia Policji Państwowej, w czwartek 19 września, w godz. 10.00 - 15.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kordeckiego, na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Zielonej.
 • Bieg Ptolemeusza - zmiany w ruchu drogowym

  12 września 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizowanym 6 października 39. Międzynarodowym Biegiem Ulicznym im....
  Klaudiusza Ptolemeusza, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego i parkowania pojazdów.
 • Konkurs ofert - organizacje pozarządowe

  02 września 2019
  Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realiz...
  owanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • 2 września - Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów

  30 sierpnia 2019
  W poniedziałek, 2 września Miejski Rzecznik Konsumentów, z powodu urlopu, nie będzie przyjmował interesantów.
 • Przeciwko uzależnieniom – oferta złożona

  27 sierpnia 2019
  Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom sp...
  ołecznym w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania brzmi: „Festyn – Kaliskie dni Trzeźwości”.
 • Zmiany w ruchu na Kordeckiego

  08 sierpnia 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w niedzielę, 11 sierpnia odcinek ul. Kordeckiego, od budynku Polikliniki do posesj...
  i przy ul. Kordeckiego 49, zostanie wyłączony z ruchu w godz. 7:00-16:00. Zmiany są spowodowane pracami, które będą polegały na wykonaniu podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.
 • 2 sierpnia – zmiany w ruchu drogowym

  31 lipca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizowanymi przez Komendę Miejska Policji w Kaliszu uroczystościami...
  100-lecia Policji Państwowej w piątek, 2 sierpnia wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym.
 • Ochrona i promocja zdrowia - oferta złożona

  22 lipca 2019
  Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - „Warsztaty edukac...
  yjne dla chorych na cukrzycę”.