• 15 – 26 lipca - Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów

  12 lipca 2019
  Miejski Rzecznik Konsumentów w dniach 15 – 26 lipca 2019 r. nie będzie przyjmował interesantów.
 • Ułańska nieprzejezdna. Zmiany w kursowaniu KLA

  11 lipca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej w sobotę 13 lipca nastąpi wyłączenie z...
  ruchu drogowego ulicy Ułańskiej.
 • 2 – 5 lipca - Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów

  01 lipca 2019
  Miejski Rzecznik Konsumentów w dniach 2 – 5 lipca 2019 r. nie będzie przyjmował interesantów.
 • Konkurs ofert ogłoszony

  28 czerwca 2019
  Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia...
  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.
 • Przejazd rolkarzy - zmiany w ruchu drogowym

  27 czerwca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w sobotę 29 czerwca, w godz. od 20.00 do godz. 22.00 , w związku z przejazdem rolk...
  arzy, nastąpią zmiany w ruchu drogowym.
 • Kolejny etap prac na Kordeckiego

  24 czerwca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że we wtorek 25 czerwca rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Kordeckiego - od w...
  jazdu do nowego budynku Komendy Miejskiej Policji do posesji przy ul. Kordeckiego 49. Odcinek drogi będzie nieprzejezdny.
 • Zmiana oznakowania poziomego na ul. Lipowej i Handlowej

  19 czerwca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w nocy z 19 na 20 czerwca br. odbędą się prace związane ze zmianą oznakowania pozi...
  omego w ramach wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu kołowego w ciągu ul. Lipowej i ul. Handlowej (na odcinku od posesji ul. Lipowa 8 do ul. Nowy Świat).
 • Komunikat ws. złożenia oferty - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności oraz działalność charytatywna

  10 czerwca 2019
  Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i...
  społeczności oraz działalności charytatywnej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tytuł zadania: " VIII Wigilia na kaliskim rynku".
 • Kontynuacja prac na ul. Kordeckiego

  06 czerwca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach 7 - 28 czerwca kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji desz...
  czowej na odcinku od siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36 do posesji przy ul. Kordeckiego 42.
 • Naprawa kanalizacji na Górnośląskiej - zmiany w ruchu 6 czerwca

  05 czerwca 2019
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że we wtorek, 4 czerwca, w godz. 6:30 – 18:00 prowadzone będą roboty związane z napra...
  wą wpustu deszczowego na sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na zewnętrznym pasie ruchu ul. Górnośląskiej przy skrzyżowaniu z ul. Podmiejską (po stronie Galerii Amber).