• Komunikat WSSM

  28 grudnia 2018
  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego rozstrzygnięcia...
  otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka.
 • W sylwestra urząd czynny do 13:00

  27 grudnia 2018
  W poniedziałek, 31 grudnia wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Kalisza będą czynne do godziny 13:00, kasy do 12:00. Zapraszamy!
 • Pomoc społeczna – konkurs rozstrzygnięty

  27 grudnia 2018
  Prezydent Miasta Kalisza ogłosił komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zalic...
  zanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców.
 • Praca ZUS w wigilię i sylwestra

  22 grudnia 2018
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 24 grudnia 2018 r., w wigilię, wszystkie sale obsługi klientów ZUS będą czynne do godziny 13:00...
  . Również do godziny 13:00 będzie można tego dnia skorzystać z porad specjalistów ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej. Z kolei 31 grudnia, tj. w sylwestra, placówki ZUS oraz COT będą obsługiwać klientów do godziny 15.00.
 • Otwarty konkurs ofert

  21 grudnia 2018
  Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób nie...
  pełnosprawnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2019 roku.
 • Konkurs rozstrzygnięty

  21 grudnia 2018
  W załączeniu znajduje się treść komunikatu, dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresi...
  e działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019 - 2020.
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży – konkurs rozstrzygnięty

  21 grudnia 2018
  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert...
  na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku oraz Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2019 roku.
 • Informacja Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

  21 grudnia 2018
  W dniach 22 grudnia 2018 r. – 4 stycznia 2019 r. Miejski Rzecznik Konsumentów będzie przebywał na urlopie.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wyniki konkursu

  20 grudnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i pa...
  tologiom społecznym.
 • Konkurs ofert rozstrzygnięty

  20 grudnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu, który dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadań z za...
  kresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.