Ćwiczenia wojskowe NATO

W pierwszej połowie 2024 roku Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie NATO organizuje największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24). Wezmą w nim udział żołnierze polscy i wojsk sojuszniczych.

Ćwiczenie pod nazwą DRAGON-24 będzie prowadzone na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa.
Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, a także planowane do realizacji epizody taktyczne (kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego po drogach i w terenie przygodnym) należy spodziewać się wzmożonego ruchu wojsk sojuszniczych NATO na terytorium Polski.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta, źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wersja do druku
Wersja PDF