Kaliska Rada Kobiet

Prezydent Krystian Kinastowski powołał Kaliską Radę Kobiet Zarządzeniem nr 221/2021 z dnia 20 kwietnia 2021. Radę tworzą przedstawicielki różnych środowisk. - Powstawanie rad społecznych jest przejawem wspólnej odpowiedzialności za sprawy miasta i jego mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę, twórcze projekty i inicjatywy, opinie o podejmowanych przez samorząd decyzjach – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.
Kaliska Rada Kobiet jako zespół konsultacyjny będzie miała za zadanie opiniować działania samorządu, przedstawiać własne projekty i inicjatywy.

Członkinie gremium pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Poniżej i w aktualnościach informacje na temat składu rady.
2-RadaKobiet-WicePrzewodniczaca.jpg [274.27 KB]

PRZEWODNICZĄCA KALISKIEJ RADY KOBIET

Aneta Staniszewska

1-RadaKobiet-KatarzynaPiatkowska.jpg [222.82 KB]

WICEPRZEWODNICZĄCA KALISKIEJ RADY KOBIET

Katarzyna Piątkowska-Pinczewska

 

KONTAKT

Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1, 62-800 Kalisz, T: +48 797 702 486

Przewodnicząca Kaliskiej Rady Kobiet, T: +48 602 594 594, e-mail: kaliskaradakobiet@gmail.com

 

W załączniku znajduje się Zarządzenie nr 435/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet, a także poprzednie zarządzenia o zmianach w składzie gremium.