Kaliska Rada Kobiet

Prezydent Krystian Kinastowski powołał Kaliską Radę Kobiet. Tworzy ją jedenaście przedstawicielek różnych środowisk. - Powstawanie rad społecznych jest przejawem wspólnej odpowiedzialności za sprawy miasta i jego mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę, twórcze projekty i inicjatywy, opinie o podejmowanych przez samorząd decyzjach – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

Kaliska Rada Kobiet jako zespół konsultacyjny będzie miała za zadanie opiniować działania samorządu, przedstawiać własne projekty i inicjatywy.

Działaniem w Radzie zainteresowanych było wiele kaliszanek. Wyboru dokonał prezydent Miasta Kalisza. Jedna z pań - Batbolor Magsar Khuchit  - została wybrana spośród kandydatek zgłoszonych przez mieszkańców. Jest lekarką pediatrą, pochodzi z Mongolii. Do Kalisza sprowadziła się w wieku 9 lat. Razem z dziesięcioma innymi kaliszankami będzie działała na rzecz miasta i jego mieszkanek.


Kadencja Kaliskiej Rady Kobiet trwa 2 lata. Członkinie gremium funkcje będą pełniły społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

2-RadaKobiet-WicePrzewodniczaca.jpg [274.27 KB]

PRZEWODNICZĄCA KALISKIEJ RADY KOBIET

Aneta Staniszewska

1-RadaKobiet-KatarzynaPiatkowska.jpg [222.82 KB]

WICEPRZEWODNICZĄCA KALISKIEJ RADY KOBIET

Katarzyna Piątkowska-Pinczewska

 

KONTAKT

Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1, 62-800 Kalisz, T: +48 797 702 486

Przewodnicząca Kaliskiej Rady Kobiet, T: +48 602 594 594, e-mail: kaliskaradakobiet@gmail.com

 

W załączniku znajduje się Zarządzenie nr 221/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet oraz Zarządzenie Nr 617/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet.