• Podsumowanie 8. edycji budżetu obywatelskiego

  18 października 2021
  11 550 kaliszan zagłosowało w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Spośród zadań ogólnomiejskich mieszkańcy wskazali do realizacji bud...
  owę kortu centralnego, a spośród projektów zielonych - ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz zakątek lawendowo-lipowy przy ul. Piwonickiej.
 • Sejmowa podkomisja z wizytą w Kaliszu

  21 września 2021
  Dzisiaj w Kaliszu gości Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Tematem konferencji, w której bior...
  ą udział samorządowcy z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, są doświadczenia samorządów z dotychczasowego wydatkowania funduszy europejskich oraz oczekiwania wobec Umowy partnerstwa do 2027 roku.
 • Trwa Uroczysta Sesja Rady Miasta

  10 września 2021
  Zapraszamy do oglądania transmisji
 • Aglomeracyjna profilaktyka

  07 sierpnia 2021
  Program profilaktyki chorób płuc był przewodnim tematem piątkowego posiedzenia zarządu stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Samorzą...
  dowcy o potrzebie badań rozmawiali z dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
 • Hołd dla legionistów Piłsudskiego

  06 sierpnia 2021
  W 107. rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej wiceprezydent Mateusz Podsadny w imieniu społeczności Kalisza oddał hołd legionistom Józefa Pił...
  sudskiego.
 • Aglomeracja o transporcie

  26 lipca 2021
  Kolejne posiedzenie zarządu stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Tym razem samorządowcy debatowali na temat transportu.
 • Wielkopolska Dolina Wodorowa

  05 lipca 2021
  Prezydent Krystian Kinastowski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele wielkopolskich środowisk samorząd...
  owych, biznesowych i naukowych podpisali dzisiaj deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.
 •  Absolutorium dla prezydenta Krystiana Kinastowskiego

  24 czerwca 2021
  Rada Miasta Kalisza udzieliła Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej, po zakończeniu deb...
  aty nad raportem o stanie gminy za rok 2020, prezydent Krystian Kinastowski uzyskał wotum zaufania.
 • Miejska dotacja na sprzęt dla szpitala

  24 czerwca 2021
  295 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego przekaże Miasto Kalisz kaliskiemu szpitalowi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś Rada Miasta...
  Kalisza.