• Sukces całego kaliskiego sportu

  19 maja 2022
  Przedstawiciele władze Kalisza podczas dzisiejszej konferencji prasowej na Stadionie Miejskim podziękowali wszystkim zaangażowanym w budowę...
  kaliskiego sportu. Przedwczoraj podczas XVIII Gali Sportu i Biznesu wiceprezydent Grzegorz Kulawinek odebrał statuetką DEMES za zwycięstwo Kalisza w plebiscycie na najlepszy Sportowy Samorząd 2021.
 • Oddali hołd pomordowanym w Lesie Winiarskim

  25 kwietnia 2022
  Kaliszanie, z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele, uczcili pamięć mieszkańców Ziemi Kaliskiej i Ostrowskiej, pomordowanych w lesie...
  w Winiarach podczas II wojny światowej. Wielu historyków i regionalistów porównuje tę zbrodnię do Katynia.
 • Profesor Krasnodębski w Kaliszu

  22 kwietnia 2022
  W naszym mieście gości profesor Zdzisław Krasnodębski – poseł do Parlamentu Europejskiego. Podczas wizyty w ratuszu rozmawiał z Tadeuszem Sk...
  arżyńskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza i wiceprezydentem Grzegorzem Kulawinkiem zarówno o sprawach lokalnych, kaliskich, jak i tych europejskich.
 • Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

  12 stycznia 2022
  Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wi...
  ceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu.
 • Budżet Kalisza na 2022 rok uchwalony

  30 grudnia 2021
  Podczas ostatniej w tym roku sesji Rada Miasta Kalisza uchwaliła budżet Kalisza na 2022 rok wraz z autopoprawkami. Wcześniej projekt został...
  pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu – organ sprawujący nadzór finansowy nad jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Kaliszanie uczcili Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

  27 grudnia 2021
  W 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Kaliszu uczczono pamięć powstańców. W tym roku po raz pierwszy rocznicę tę obchodzimy ja...
  ko święto państwowe. Za nami miejskie uroczystości. Jeszcze dziś, o godz. 16.40 na cześć powstańców zabrzmią syreny alarmowe. W godzinach wieczornych ratusz podświetlony zostanie na biało-czerwono.
 • Miasto i Gmina Pleszew od stycznia w SAKO

  20 grudnia 2021
  Rada Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zdecydowała dziś o przyjęciu Miasta i Gminy Pleszew do grona stowarzyszonych samorządów.
 • Rozmowy o przyszłości miasta

  16 listopada 2021
  Trwają konsultacje diagnozy strategicznej Miasta Kalisza. Dokument posłuży do opracowania nowej Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku. Wczo...
  raj odbyła się debata na temat kierunków rozwoju miasta.
 • Kaliska Rada Kobiet - zmiany w składzie

  12 listopada 2021
  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 617/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. w skład Kaliskiej Rady Kobiet została powołana P...
  ani Izabella Galuba-Bryja w miejsce s. M. Izabela Welik