• Szałe? W porządku!

  18 marca 2019
  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Kalisz-Miasto, kaliski samorząd oraz Gmina Opatówek wspólnie organizują akcję sprzątania terenu przy zbi...
  orniku Szałe. Przedsięwzięcie pn. „Szałe? W porządku!” odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia, w godzinach 10.00 – 14.00.
 • Kalisz z tytułem „Lidera wśród aktywnych”

  14 marca 2019
  Miasto Kalisz otrzymało tytuł „Lidera wśród aktywnych”. Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej dynamicznym przedstawicielom Stowarzysze...
  nia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 • O kulturze, rewitalizacji i zdrowiu w Hamm

  11 marca 2019
  Przedstawiciele Kalisza, w dniach 6 - 8 marca, przebywali w partnerskim Hamm. Wizyta była okazją do rozmów na tematy związane ze zdrowiem, k...
  ulturą, rewitalizacją. Delegacja wzięła także udział w uroczystym Raucie Miejskim, który odbywa się co roku w Środę Popielcową.
 • Miasto Kalisz i powiat wspólnie o bezpieczeństwie

  06 marca 2019
  Trwają obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 • W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

  01 marca 2019
  Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. To święto państwowe, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległ...
  ościowego podziemia.
 • Wybory osiedlowe i sołeckie 12 września

  01 marca 2019
  Rada Miasta Kalisza ustaliła wspólny termin wyborów do wszystkich rad osiedli i sołectw. Odbędą się one 12 września 2019 roku.
 • Zmiany w Aquaparku

  22 lutego 2019
  W zarządzie Aquapark Kalisz sp. z o.o., decyzją Rady Nadzorczej, nastąpiły zmiany personalne. Nowym prezesem jednoosobowego zarządu spółki z...
  ostał Michał Jackowski.
 • Wybrano nowy Zarząd Związku Czyste Miasto, Czysta Gmina

  19 lutego 2019
  Dziś odbyło się Zgromadzenie Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina. Podjętą jednogłośnie decyzją członków zgromadzenia – przedstaw...
  icieli 22 miast i gmin – przewodniczącym Zarządu Związku został dr Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.
 • Informacja przestrzenna – wchodzimy na wyższy pułap

  07 lutego 2019
  Miasto Kalisz rozpoczyna realizację projektu po nazwą „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -...
  Ostrowskiej”. Unikatowe w skali województwa przedsięwzięcie ma zadanie połączyć jak najwięcej danych ze wszystkich urzędów i umieścić je na odpowiednio przygotowanych mapach internetowych, czyli geoportalach. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą. Przewidywany czas zakończenia prac to I kwartał 2020 roku.