• Obradowała rada aglomeracji

  21 stycznia 2020
  Za nami pierwsze w tym roku, nadzwyczajne posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Obrady odbyły się w kaliskim ratuszu.
 • Za pomyślność miasta i mieszkańców

  11 stycznia 2020
  Kaliszanie wznieśli dziś toast za nowy, 2020 rok. Życzenia złożyli wszystkim m.in. prezydent Krystian Kinastowski i przewodniczący rady mias...
  ta Tadeusz Skarżyński.
 • Z wojewodą o drogach

  10 stycznia 2020
  Prezydent Krystian Kinastowski i Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, rozmawiali dzisiaj o potrzebach naszego miasta. Przede wszystkim...
  o przyszłych inwestycjach drogowych.
 • Z życzeniami dla Powiatu Kaliskiego

  08 stycznia 2020
  W Starostwie Powiatowym w Kaliszu wzniesiono dziś toast za pomyślność mieszkańców powiatu. Z noworocznymi życzeniami przybyli m.in. Krystian...
  Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza oraz Mirosław Gabrysiak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
 • Z wizytą w Kamieńcu Podolskim

  05 listopada 2019
  Od 4 do 6 listopada 2019 r. oficjalna delegacja Miasta Kalisza z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele gości w Kamieńcu Podolskim, na...
  szym mieście partnerskim. Wizyta związana jest z tegorocznym jubileuszem 25-lecia współpracy miast.
 • O Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

  18 września 2019
  Dziś w naszym mieście zainaugurowano konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, pr...
  zyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dokument określa główne wyzwania stojące przed regionem, cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Służyć ma przygotowaniu Wielkopolski m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
 • Ku czci Sybiraków

  17 września 2019
  W 80. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę kaliszanie uczcili pamięć Sybiraków. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu przy ob...
  elisku w ogrójcu OO. Jezuitów.
 • Pamięci bohaterów obrony Westerplatte

  16 września 2019
  Kaliszanie uczcili pamięć bohaterów obrony Westerplatte. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i apelu przedstawiciele poszczególnych delegacji z...
  łożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci przy pomniku Bohaterów Westerplatte.
 • Jutro wybory. Głosujmy!

  11 września 2019
  W czwartek wybierzemy nowe władze osiedli i sołectw, które będą przez najbliższe pięć lat reprezentować interesy lokalnej społeczności wobec...
  prezydenta i rady miasta, a także wobec jednostek, instytucji czy stowarzyszeń działających na terenie osiedla.