• Jubileusz Kalisza i Preston

  09 lipca 2019
  Na przełomie czerwca i lipca delegacja z Kalisza przebywała w brytyjskim Preston, gdzie brała udział w uroczystościach z okazji trzydziestol...
  ecia partnerstwa obu miast. Obchody zorganizował Komitet Preston Twinning Committee. W załączniku sprawozdanie z wizyty, przygotowane przez radną Agnieszkę Konieczną.
 • O transporcie aglomeracyjnym

  04 lipca 2019
  Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej był głównym tematem dzisiejszego spotkania Krystiana Kinastowskiego, prez...
  ydenta Kalisza i jednocześnie prezesa zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z członkami zarządu stowarzyszenia i przedstawicielem powiatu pleszewskiego.
 • O partnerstwie publiczno-prywatnym

  18 czerwca 2019
  Dziś w Ratuszu odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska we współpracy z Ministerstwem Inwestyc...
  ji i Rozwoju. Wzięli w nim udział członkowie stowarzyszenia, w tym prezydent Krystian Kinastowski, pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.
 • Uroczysta sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

  11 czerwca 2019
  W poniedziałek, 10 czerwca, w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się X Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z okazji 30-lec...
  ia Wyborów Czerwcowych 1989. Władze Miasta Kalisza podczas uroczystości reprezentował wiceprezydent Mateusz Podsadny.
 • Bez konsultacji z miastem

  06 czerwca 2019
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystapiło do remontu progu wodnego w Piwonicach. W odpowiedzi na kierowane do Urzędu Miasta pyta...
  nia, informuję, że inwestycja ta nie była konsultowana z władzami samorządowymi.
 • Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny

  06 czerwca 2019
  Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny. Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem wydarzenia.
 • W Kaliszu o zdrowiu rodziny

  03 czerwca 2019
  W najbliższy weekend nasze miasto będzie gospodarzem światowej konferencji zdrowia rodziny. Z całego świata przyjeżdża na nią wielu międzyna...
  rodowej sławy naukowców m.in. z Włoch, Stanów Zjednoczonych czy Norwegii. Na zakończenie pobytu w Kaliszu, razem z prezydentem Krystianem Kinastowskim i jedną z kaliskich, trzypokoleniowych rodzin, podpiszą oni Deklarację Zdrowia Rodziny.
 • Więcej osób z bezpłatnymi biletami

  30 maja 2019
  Na wniosek prezydenta Krystiana Kinastowskiego od 1 lipca 2019 roku zwiększy się liczba kaliszan uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komu...
  nikacją miejską. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęli radni Rady Miasta Kalisza podczas dzisiejszej sesji.
 • Dzień Samorządu Terytorialnego

  27 maja 2019
  Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego.