• Aglomeracja o transporcie

  26 lipca 2021
  Kolejne posiedzenie zarządu stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Tym razem samorządowcy debatowali na temat transportu.
 • Wielkopolska Dolina Wodorowa

  05 lipca 2021
  Prezydent Krystian Kinastowski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele wielkopolskich środowisk samorząd...
  owych, biznesowych i naukowych podpisali dzisiaj deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.
 •  Absolutorium dla prezydenta Krystiana Kinastowskiego

  24 czerwca 2021
  Rada Miasta Kalisza udzieliła Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej, po zakończeniu deb...
  aty nad raportem o stanie gminy za rok 2020, prezydent Krystian Kinastowski uzyskał wotum zaufania.
 • Miejska dotacja na sprzęt dla szpitala

  24 czerwca 2021
  295 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego przekaże Miasto Kalisz kaliskiemu szpitalowi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś Rada Miasta...
  Kalisza.
 • Aglomeracyjne narzędzie dla mieszkańców

  16 czerwca 2021
  Dzisiaj zaprezentowano nowe narzędzie - Regionalną Zintegrowaną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZI...
  IP AKO). To źródło ogromnej skali różnorodnych informacji, obejmujące teren całej aglomeracji kalisko-ostrowskiej.
 • Święto Miasta Kalisza rozpoczęte

  11 czerwca 2021
  Uroczystym wciągnięciem flagi państwowej na maszt, odegraniem hymnu oraz koncertem i musztrą paradną w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej...
  Sił Powietrznych z Poznania rozpoczęło się tegoroczne Święto Miasta Kalisza. Mieszkańców i gości z innych miast powitał na Głównym Rynku prezydent Krystian Kinastowski.
 • W intencji Kalisza i jego mieszkańców

  06 czerwca 2021
  W Narodowym Sanktuarium św. Józefa odprawiona została uroczysta msza święta w intencji miasta i jego mieszkańców.
 • Rada kobiet rozpoczęła działalność

  18 maja 2021
  Za nami pierwsze posiedzenie Kaliskiej Rady Kobiet. Prezydent Krystian Kinastowski wręczył jej członkiniom akty powołania. Na przewodniczącą...
  Rady wybrano Kamilę Majewską.
 • Kaliska Rada Kobiet powołana

  21 kwietnia 2021
  Prezydent Krystian Kinastowski powołał Kaliską Radę Kobiet. Tworzy ją jedenaście przedstawicielek różnych środowisk. - Powstawanie rad społ...
  ecznych jest przejawem wspólnej odpowiedzialności za sprawy miasta i jego mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę, twórcze projekty i inicjatywy, opinie o podejmowanych przez samorząd decyzjach – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.