• O Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

  18 września 2019
  Dziś w naszym mieście zainaugurowano konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, pr...
  zyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dokument określa główne wyzwania stojące przed regionem, cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Służyć ma przygotowaniu Wielkopolski m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
 • Ku czci Sybiraków

  17 września 2019
  W 80. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę kaliszanie uczcili pamięć Sybiraków. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu przy ob...
  elisku w ogrójcu OO. Jezuitów.
 • Pamięci bohaterów obrony Westerplatte

  16 września 2019
  Kaliszanie uczcili pamięć bohaterów obrony Westerplatte. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i apelu przedstawiciele poszczególnych delegacji z...
  łożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci przy pomniku Bohaterów Westerplatte.
 • Jutro wybory. Głosujmy!

  11 września 2019
  W czwartek wybierzemy nowe władze osiedli i sołectw, które będą przez najbliższe pięć lat reprezentować interesy lokalnej społeczności wobec...
  prezydenta i rady miasta, a także wobec jednostek, instytucji czy stowarzyszeń działających na terenie osiedla.
 • Miasto Kalisz liderem w zakresie profilaktyki grypy

  10 września 2019
  W uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrow...
  ia, Miasto Kalisz zostało wyróżnione tytułem "Lidera w zakresie profilaktyki grypy". Pamiątkową statuetkę odebrał dziś w Warszawie wiceprezydent Mateusz Podsadny.
 • Dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

  29 sierpnia 2019
  W środę 28 sierpnia 2019 roku Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji...
  z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 • Brytyjczycy i Niemcy z wizytą w Kaliszu

  23 sierpnia 2019
  W Kaliszu przebywają dwie delegacje zagraniczne z partnerskich miast Kalisza. Samorządowcy z niemieckiego Hamm przyjechali poznać funkcjonow...
  anie niektórych obszarów naszego miasta, a muzycy z angielskiego Preston koncertują u nas na ukulele.
 • 105. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej

  06 sierpnia 2019
  6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa, jako "czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny" wyruszyła z krako...
  wskich Oleandrów. Wydarzenie upamiętnił dziś w imieniu społeczności naszego miasta Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.
 • Więzienie – co dalej?

  05 sierpnia 2019
  Przedstawiciele władz ministerialnych oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w towarzystwie włodarzy Kalisza odwie...
  dzili dziś budynek po zakładzie karnym. Wizyta wiąże się ze staraniami o zagospodarowanie obiektu.