Miejski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

„Miejski Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027” został uchwalony jako załącznik do Uchwały Nr LXIX/971/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027".

„Miejski Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023–2027” jest kontynuacją wcześniej realizowanych w tym obszarze programów. Jego istotą jest tworzenie odpowiednich warunków oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom z niepełnosprawnością takiej pomocy, która umożliwi maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności.