BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski w Kaliszu to proces, który umożliwia mieszkańcom Kalisza bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.
Obecnie forma obywatelskiej partycypacji stosowana jest na całym świecie. Wśród istniejących budżetów obywatelskich nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego, wszystko zależy od celu w jakim się go wprowadza i jakim celom ma służyć.

Budżet Obywatelski w Kaliszu jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców, dającym możliwość mieszkańcom decydowania o ważnych dla nich inwestycjach.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Miasta Kalisza znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.bo.kalisz.pl