Edukacja dla biznesu

Edukacja zawodowa w Kaliszu - kształcimy specjalistów dla Twojego biznesu

 • klasy patronackie - możesz wykształcić fachowców, którzy podejmą pracę w Twojej firmie
 • nowoczesne pracownie i maszyny - uczniowie kaliskich szkół uczą się zawodu na nowoczesnych maszynach, które będą wykorzystywać w swoich przyszłych miejscach pracy
 • stawiamy na praktyczną naukę zawodu - absolwenci naszych szkół są gotowi do podjęcia pracy w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie

 

Wybrane kierunki kształcenia zawodowego

 • technologia żywności, żywienie i usługi gastronomiczne
 • informatyka, programowanie
 • mechatronika, mechanika, robotyka
 • technologia drewna
 • mechanika samochodowa, logistyka
 • zawody związane z budownictwem
 • elektronika
 • budowa i renowacja fortepianów

 

Placówki kształcenia zawodowego

 • Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
 • Zespół Szkół Samochodowych
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych -  w tym Technikum Budowy Fortepianów
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Zespół Szkół Zawodowych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego