#rowerowyKalisz

Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu miejskiego. Nie hałasuje, nie zanieczyszcza powietrza, nie odbiera przestrzeni do życia ani ludziom, ani roślinom i zwierzętom.
Poprzez budowę ścieżek rowerowych Miasto tworzy infrastrukturę przyjazną dla rowerzystów. Całkowita długość ścieżek rowerowych w naszym mieście wynosi 56,85 km. Przy okazji budowy nowych oraz remontów niektórych ulic uwzględnia się potrzeby rowerzystów. (np. stojaki przy ul. Zamkowej, Śródmiejskiej). 

 

 

 

Ci, którzy lubią wycieczki na dwóch kółkach, mają do dyspozycji kilka tras turystycznych po Kaliszu i jego okolicach: https://www.kalisz.pl/dla-turysty/trasy-rowerowe

Samorząd podejmuje wiele działań promujących transport rowerowy. w tym rajdy dla mieszkańców Kalisza.i aglomeracji oraz bezpieczeństwo rowerzystów.

 

 

 

 


Miasto Kalisz uczestniczy w ponadnarodowym projekcie PE4Trans, który jest częścią Interreg Europe. Dotyczy on poprawy polityki transportu publicznego poprzez włączenie obywateli w proces projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii transportowych.
Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2018 r. Uczestniczą w nim: Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w partnerstwie z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz partnerami zagranicznymi z Niemiec, UK, Grecji i Hiszpanii. Realizacja projektu zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, tak aby najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu mogły być zaimplementowane w Wielkopolsce. Realizowany projekt jest dopełnieniem i kontynuacją działań w kierunku zrównoważonego transportu publicznego i wsparciem niskiej emisji.

 

 

 

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta Miasta