• Telefoniczna Informacja Pacjenta

  14 maja 2021
  Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Oddaj krew w Sulisławicach

  13 maja 2021
  W najbliższą sobotę, 15 maja, w Sulisławicach odbędzie się akcja krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy u...
  licy Sulisławickiej między godzinami 9:00 a 13:00. Dawca musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
 • Piątek bez szczepień

  13 maja 2021
  W związku z brakiem osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 szczepionką AstraZeneca 14 maja 2021 r. Punkt Szczepień Powszechny...
  ch przy ul. Nowy Świat 4 nie będzie prowadził szczepień. Tego dnia będzie działała jedynie rejestracja.
 • Punkt Szczepień Powszechnych już działa

  10 maja 2021
  Zgodnie z decyzją wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w Kaliszu powstał jeden Punkt Szczepień Powszechnych. Miasto zorgani...
  zowało go we współpracy z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w obiekcie uczelni przy ul. Nowy Świat. Szczepienia rozpoczęto w nim dziś rano.
 • Do 5 czerwca MOPS nie przyznaje dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych

  10 maja 2021
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że do 5 czerwca 2021 r. Placówka nie będzie przyznawała dofinansowań do turnusów reha...
  bilitacyjnych.
 • Narodowy Spis Powszechny – zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów

  04 maja 2021
  Do końca września wszyscy Polacy mają obowiązek wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zwróćmy uwagę na osoby...
  starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu. Pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem. Pamiętajmy, że pojawiają się także próby oszustwa. Ostrzeżmy przed nimi seniorów.
 • Rozpoczyna się rejestracja na szczepienie w kaliskim Punkcie Szczepień Powszechnych

  30 kwietnia 2021
  Dziś rozpoczyna się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 w Punkcie Szczepień Powszechnych, zlokalizowanym w Akademii Kaliskiej przy u...
  l. Nowy Świat 4. Szczepienia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, od 10 maja.
 • Otwarte konkursy ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  29 kwietnia 2021
  Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...
  i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2021 roku.
 • Nabór w ramach programu Aktywny Samorząd

  23 kwietnia 2021
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego progra...
  mu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. W tym roku będzie on realizowany w ramach dwóch modułów.