• 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej

  20 maja 2022
  23 maja br. przy pomniku Marii Konopnickiej oraz w Auli WPA UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego, odbędą się uroczystości z okazji 180. rocznic...
  y urodzin poetki. Patronat honorowy nad powyższymi wydarzeniami sprawuje Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski. Oficjalne obchody poprzedzi literacka gra miejska „Kaliskie upamiętnienia Marii Konopnickiej”, w której udział wezmą uczniowie szkół kaliskich oraz zaproszonych spoza Kalisza, noszących imię poetki.
 • Stellarnotes wystąpi dla kaliszan

  20 maja 2022
  Już w najbliższą sobotę w Kaliszu wystąpi Stellarnotes – człowiek orkiestra.
 • Spotkanie z Anną Musiałowicz

  19 maja 2022
  Akcelerator Kultury zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Musiałowicz. Odbędzie się ono w Akceleratorze Kultury 27 maja br., godz. 18:00.
 • Przedszkolaki poznają Marię Konopnicką

  19 maja 2022
  W środę, 18 maja br., odbyło się uroczyste podsumowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Świat przyrody w twórczości Marii Konopn...
  ickiej”. Patronat honorowy sprawował Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza. Uczestnicy konkursu, ich nauczyciele i opiekunowie oraz zaproszeni goście spotkali się w siedzibie Partnera Konkursu - PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
 • Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

  19 maja 2022
  Po pandemicznej przerwie bibliotekarze wreszcie mogli się spotkać i poświętować. Nie zabrakło zarówno stałych punktów obchodów, jak i – nie...
  bójmy się tego powiedzieć – zaskakujących wydarzeń.
 • Gratulacje dla profesora Ryłki

  19 maja 2022
  Andrzej Ryłko - dyrygent-chórmistrz, wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie sz...
  tuki muzyczne. Dziś gratulacje złożył profesorowi Krystian Kinastowski.
 • Z dziejów Wielkopolski Południowo-Wschodniej - konferencja naukowa

  19 maja 2022
  Od 9 do 10 czerwca potrwa konferencja naukowa „Archeologia Calisiensis – z dziejów Wielkopolski Południowo - Wschodniej”. W programie wydarz...
  enia przewidziano m.in. promocję monografii "Atlas historyczny Miasta Kalisza" pod redakcją Urszuli Sowiny.
 • Maj w kinie Helios

  18 maja 2022
  Miasto Kalisz prowadzi współpracę z kaliskim kinem sieci HELIOS w organizacji premier filmowych. Poniżej, przedstawiamy Państwu wydarzenia p...
  lanowane w maju br. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Znajdują się w niej lubiane i cenione przez kinomanów cykle: KINO KONESERA, KULTURA DOSTĘPNA, HELIOS DLA DZIECI, HELIOS NA SCENIE.