Pomoc społeczna

 • WYKAZ NOCLEGOWNI, SCHRONISK I JADLODAJNI NA TERENIE KALISZA - 2022 ROK - DO POBRANIA TUTAJ

 

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU
  ul. Obywatelska 4
  tel.: +48 62 7574510
  faks: +48 62 7576366
  www: http://mops-kalisz.pl

 

 


Usługi opiekuńcze

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
  ul. Górnośląska 6
  tel.: +48 62 7575611

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
  ul. H. Sawickiej 3b
  tel.: +48 62 7640000, +48 62 7648045
   


Pomoc osobom najbiedniejszym i bezdomnym: schroniska dla bezdomnych,
  noclegownie, jadłodajnie, pomoc prawna, wydawanie odzieży

 

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Kaliszu ul. Warszawska 93A
  tel. +48 62 7573045

Całodobowe schronisko dla bezdomnych mężczyzn (noclegi + wyżywienie).

 

 • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu 
  ul. Dobrzecka 2
  tel. +48 62 5026888

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn 
czynna:
- w okresie zimowym (15.X – 15.IV), codziennie w godz. od 18.00 do 7.00
- w okresie letnim (15.IV – 15.X), codziennie w godz. od 20.00 do 7.00

Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet 
czynna: od 1.I do 15.IV i od 15.X do 31.XII w godzinach od 7.00 do 18.00

 • Caritas Diecezji Kaliskiej 
  ul. Stawiszyńska 20
  tel. +48 62 7573683

Jadłodajnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 12.30, w okresie zimowym (od listopada) w każdą drugą sobotę w godz. od 11.00 do 12.30 (ciepła zupa + pieczywo)

 

 • Caritas Diecezji Kaliskiej 
  ul. Prosta 1

zgłoszenia indywidualne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00 lub telefon całodobowy: +48 502 790943
Caritas zapewnia transport do schroniska w Słupi koło Kępna

 

 • Bank Chleba 
  ul. Harcerska 10

Wydawanie żywności: od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 12.00, w soboty od 10.00 do 12.00

 

 • Klub Integracji Społecznej MOPS 
  ul. Graniczna 1
  tel. +48 62 7685775

Reintegracja osób bezrobotnych:
- pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe (poniedziałek od 10.00 do 18.00; od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30):
- pomoc prawna: poniedziałek i środa od godz. 14.00 do 16.00,
- specjalista ds. uzależnień: środa od 16.00 do 19.00,
- spółdzielnia socjalna „Szansa na lepsze jutro” - spotkania dla osób bezrobotnych w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00

 

 • Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa
  ul. 3 Maja 13A

Pomoc prawna dla najbiedniejszych mieszkańców Kalisza
(podopieczni MOPS): w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.30 do 12.30

 

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej 
  ul. Górnośląska 6

Wydawanie odzieży
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

 • Fundacja „Bread of Life” 
  ul. Śródmiejska 24a

Przyjęcia podopiecznych:
w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 10.00 do 16.00