Gospodarka wodna

Przygotowaliśmy katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, którym chcemy zainspirować mieszkańców, inwestorów i deweloperów do mądrego gospodarowania wodami opadowymi. Warto przeczytać!

Kalisz wspiera naturę i zbiera deszczówkę! Zobaczcie jak można zadbać o to, by deszczówka nie uciekała do kanalizacji. Po pierwsze – nie uszczelniajmy terenu, unikajmy betonozy. Po drugie – jeśli to możliwe odprowadzajmy wody opadowe powoli, unikając szybkiego ich spływu do rur i dalej do rzek. I wreszcie po trzecie – gromadźmy deszczówkę po to by wykorzystać ją do podlewania, w naszych ogrodach lub też na cele gospodarcze. To główne przesłanie naszego Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury.

KALISZ_KATALOG_Z-N_okładka_www.jpg [34.13 KB]