Specjalna Strefa Rewitalizacji

Specjalna Strefa Rewitalizacji jest ustanawiana w celu sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji i obowiązywać będzie przez 10 lat.

Z ustanowieniem strefy wiąże się szereg instrumentów prawnych, które mogą być stosowane przez Miasto Kalisz, między innymi: prawo pierwokupu, stosowanie specjalnego trybu udzielania zamówień publicznych oraz możliwość udzielania dotacji właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości. Ze szczegółami dotyczącymi wszystkich narzędzi specjalnej strefy można zapoznać się TUTAJ.

W związku z powyższym Miastu Kalisz przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przy sporządzaniu aktów notarialnych dotyczących transakcje kupna-sprzedaży wymagane jest zaświadczenia czy nieruchomość położona jest na obszarze specjalnej strefy. Zaświadczenie takie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalisza (w pokoju nr 11, parter budynku ratusza). Więcej informacji TUTAJ.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza prowadzi wykaz dotacji udzielonych właścicielom i użytkownikom wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza. Z wykazem tym można zapoznać się TUTAJ