• Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 24,80 ha
  Obszar o symbolu 2PU należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz usługi.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 4UP

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 8 ha
  Obszar o symbolu 4U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3UP

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 3,57 ha
  Obszar o symbolu 3U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2UP

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 10,53 ha
  Obszar o symbolu 2U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 1U

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  2 ha
  Obszar o symbolu 1U należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód. Informacje ogólne

  18 grudnia 2018
  Powierzchnia
  do zabudowy ok. 50 ha
  Kompleks 5 terenów niezabudowanych w rejonie ulic Inwestorskiej i Tylnej, przyległych do drogi krajowej Nr 25, z wybudowaną infrastrukturą dróg dojazdowych w rejonie ulicy Inwestorskiej
 • Teren niezabudowany przy ul. Metalowców

  12 czerwca 2018
  Powierzchnia
  7 663 m2
  Nieruchomość niezabudowana położona w południowo – zachodniej części Kalisza w dzielnicy przemysłowej.
 • Teren niezabudowany przy ul. Stańczukowskiego

  12 czerwca 2018
  Powierzchnia
  1,3323 ha
  Nieruchomość położona w dzielnicy Korczak, przyległa do obwodnicy miejskiej (ul. Stanczukowskiego) łączącej drogi krajowe Nr 12 i Nr 25, w pobliżu największe centrum handlowe Carrefour, Leroy Merlin i Galeria Kalisz.
 • Teren niezabudowany przy ul. Piłsudskiego 28-30

  12 czerwca 2018
  Powierzchnia
  1,0206 ha
  Nieruchomość tworzą dwie sąsiednie działki, obie przyległe do obwodnicy miejskiej łączącej drogi krajowe Nr 12 i Nr 25, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Galeria Kalisz - na przedłużeniu istniejących obiektów równolegle do ul. Piłsudskiego.