• Kaliska Strefa Inwestycyjna 2UP

  19 maja 2022
  Powierzchnia
  max 16 ha
  Obszar jako część Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej zlokalizowany jest w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich, w sąsiedztwie firm Raben, Meyer Tool, Auto Port Calisia, Zetor.
 • Strefa Gospodarcza Metalowców-Zachodnia: działka 1/16

  18 grudnia 2020
  Powierzchnia
  ok. 1,12 ha
  Działka zlokalizowana jest w Strefie Gospodarczej Metalowców-Zachodnia w przemysłowej części Kalisza. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 24,80 ha
  Obszar o symbolu 2PU należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz usługi.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3UP

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  1,68 ha
  Obszar o symbolu 3U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2UP

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  max 10,53 ha
  Obszar o symbolu 2U/P należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
 • Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 1U

  19 grudnia 2018
  Powierzchnia
  2 ha
  Obszar o symbolu 1U należy do Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową
 • Teren niezabudowany przy ul. Piłsudskiego 28-30

  12 czerwca 2018
  Powierzchnia
  1,0206 ha
  Nieruchomość tworzą dwie działki przyległe do ul. Piłsudskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Galeria Kalisz.