Teren niezabudowany przy ul. Piłsudskiego 28-30

KONTAKT: Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1 a
Tel. 62 765 43 38
e-mail: inwestor@um.kalisz.pl
POWIERZCHNIA: 1,0206 ha
WŁAŚCICIEL: osoby fizyczne, stan prawny nieruchomości uregulowany
PRZEZNACZENIE TERENU: Dla terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualna jest decyzja o warunkach zabudowy: zabudowa handlowo-usługowa.
UZBROJENIE TERENU: Łatwy dostęp do sieci komunalnych. Przez nieruchomość i w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci wod.-kanaliz. elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
OPIS: Nieruchomość tworzą dwie sąsiednie działki, obie przyległe do obwodnicy miejskiej łączącej drogi krajowe Nr 12 i Nr 25, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Galeria Kalisz - na przedłużeniu istniejących obiektów równolegle do ul. Piłsudskiego.

Bardzo dobra dostępność komunikacyjna, wszystkie warunki określone są w decyzji o warunkach zabudowy. Do negocjacji w imieniu właścicieli upoważniona jest notarialnie jedna osoba.

Zobacz na mapie
Wersja do druku
Wersja PDF