Władze miasta

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych mieszkańców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne określone przepisami o działalności gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

 

PMK.jpg [39.62 KB] PREZYDENT MIASTA KALISZA

Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski. Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Wydziałem Partycypacji i Komunikacji Społecznej,
 • Kancelarią Rady Miasta,
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 • Wydziałem Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Strategii i Rozwoju (referaty: Biura Rewitalizacji, Biura Obsługi Inwestora, Biura Pozyskiwania Funduszy),
 • Stanowiskiem pracy ds. Zamówień Publicznych,
 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego,
 • Stanowiskiem pracy ds. kontroli.

 

Przyjmowanie interesantów: w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ratusz, pokój Nr 51, II piętro, +48 62 7654341

Prezydent Miasta przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział merytoryczny według ustalonych zasad przyjmowania interesantów. 

 

 

wiceprezydentbarbaragmerek.jpg [46.36 KB] WICEPREZYDENT

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza sprawuje nadzór nad:

 • Wydziałem Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
 • Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
 • Wydziałem Gospodarowania Mieniem,
 • Biurem Nadzoru Właścicielskiego,
 • Biurem Cmentarza Komunalnego,
 • Biurem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Stanowiskiem pracy - Energetyk Miejski - Koordynator PGN

  

 

 

 wiceprezydent T. Rogoziński.jpg [1.20 MB]

WICEPREZYDENT

Tomasz Rogoziński

Wiceprezydent Miasta Kalisza sprawuje nadzór nad:

 • Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
 • Biurem Świadczeń Rodzinnych,
 • Wydziałem Edukacji.