Władze miasta

W celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych mieszkańców Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne określone przepisami o działalności gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

  

 Prezydent_Kinastowski.jpg [476.25 KB] PREZYDENT MIASTA KALISZA

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski sprawuje pieczę nad całością zadań realizowanych przez samorząd miejski.Przyjmowanie interesantów: w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ratusz, pokój Nr 51, II piętro, +48 62 7654341

Prezydent Miasta przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział merytoryczny według ustalonych zasad przyjmowania interesantów. 

Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Kancelarią Prezydenta Miasta,
 • Wydziałem Rozwoju Miasta,
 • Wydziałem Gospodarowania Mieniem,
 • Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
 • Wydziałem Geodezji i Kartografii,
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
 • Kancelarią Rady Miasta,
 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Stanowiskiem pracy - Energetyk Miejski - koordynator PGN. 

Kontakt: Tel. do sekretariatu: 62 7654 302 | e-mail: prezydent@um.kalisz.pl

 

 

 wwwkalisz-wladze-miasta_Grzegorz-Kulawinek.jpg [64.45 KB] WICEPREZYDENT

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza

Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Wydziałem Edukacji,
 • Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
 • Biurem Cmentarza Komunalnego,
 • Biurem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Kontakt: Tel. do sekretariatu: 62 7654 306 | e-mail: wiceprezydent1@um.kalisz.pl

 

 

 

 

 

 wwwkalisz-wladze-miasta_Mateusz-Podsadny.jpg [49.77 KB] WICEPREZYDENT

Mateusz Podsadny

Wiceprezydent Miasta Kalisza

Bezpośredni nadzór sprawuje nad:

 • Wydziałem Spraw Obywatelskich,
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • Biurem Świadczeń Rodzinnych,
 • Urzędem Stanu Cywilnego.

Kontakt: Tel. do sekretariatu: 62 7654 401 | e-mail: wiceprezydent2@um.kalisz.pl