Uchwała krajobrazowa - poznaj wynik konsultacji społecznych

Za nami konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza zebrał uwagi, opinie i propozycje zmian, zgłoszone w marcu przez mieszkańców.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane” znajduje się w załączniku.