• Juliusz Bursche

  Biskup kościoła ewangelickiego w Polsce. Przyszedł na świat 19 września 1862 r. w Kaliszu w rodzinie pastora Ernesta Bursche superintendenta...
 • Benedykt Jerzy Dorys (Rotenberg)

  Znakomity fotografik, ojciec polskiego fotoreportażu, współzałożyciel Związku Polskich Artystów Fotografików.
 • Rodzina Fibigerów

  Fiebigerowie, bo tak pierwotnie brzmiało nazwisko rodu przyszłych budowniczych fortepianów, przybyli do Kalisza w latach 40. XIX wieku. Byli...
 • Henryk Jedwab

  Komandos, porucznik Wojska Polskiego, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. urodził się w Kaliszu 15 kwietnia 1918 roku w zamożnej rodzinie poch...
 • Władysław Kościelniak

  Artysta grafik, rysownik, autor ekslibrisów, plakatów, historyk z zamiłowania, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Uprawiał drzeworyt, akwafor...
 • Jerzy Kryszak

  Polski aktor, satyryk, parodysta i prezenter telewizyjny.  Urodził się 24 kwietnia 1950 w Kaliszu.
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

  Adama Asnyka 54-56
  Perła architektury postmodernizmu. Kształt znany specjalistom na całym świecie, którzy prowadzą na jego temat długie dysputy. Dostrzegany ta...
 • Albert Nestrypke

  Architekt, projektant epoki modernizmu w dwudziestoleciu międzywojennym. Urodził się w Kaliszu w 1887 roku w rodzinie ewangelickiej o niemie...
 • Muzeum im. G. J. Osiakowskich

  Garbarska 2
  Muzeum tworzy 11 sal wystawowych z eksponatami i pamiątkami związanymi z Kaliszem i jego mieszkańcami, urządzonych w piwnicach zabytkowej ka...