EPUAP, Mój Gov, Empatia


Informujemy, że wnioski związane z rejestracją pojazdu i wydaniem prawa jazdy należy składać na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.esp.pwpw.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza: /20t18jhef6/skrytka

 

Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)


Wykaz udostępnionych formularzy elektronicznych:

1. Ogólne

2.Podatki, opłaty, informacje podatkowe

3. Wydział Gospodarowania Mieniem

4. Wydział Geodezji i kartografii

5. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

6. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

8. Wydział Spraw Obywatelskich

9. Urząd Stanu Cywilnego

10. Biuro Świadczeń Rodzinnych

11. Pozostałe


12. Usługi centralne

 Uwaga: usługi centralne nie są powiązane z adresem skrzynki podawczej i wymagają wskazania adresata wniosku. Adresata można wyszukać po nazwie wpisując: "Urząd Miasta Kalisza".W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 1. założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP,
 2. posiadanie bezpiecznnego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Załóż konto

Złożenie elektronicznego wniosku do UrzęduW przypadku spełnienia tych warunków należy:

 1. Podpisać dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikona "Podpisz profilem zaufanym" lub ikona "Podpisz certyfikatem").
 2. Załączyć wymagane dokumenty oraz dokonać stosownych opłat zgodnie z opisem sprawy (dokładny opis procedury można znaleźć także pod adresem poradnik.kalisz.pl).
 3. Zalogować się do platformy ePAP oraz wypełnić formularz.
 4. Wysłać dokument do Urzędu drogą elektroniczną (ikona - "Wyślij").

   

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Urząd przyjmuje dokumenty elektroniczne na nośnikach danych umożliwiających dopisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Dokumenty można dostarczać w godzinach pracy Urzędu, w Ratuszu, pokoju 54 Główny Rynek 20 (II piętro).

 

Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych oraz rodzaje informatycznych nośników danych

Rodzaje informatycznych nośników danych:

 • Płyta CD-R, CD-RW (z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
 • Płyta DVD-R, DVD-RW(+ -), DVD-RAM( z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
 • PenDrive USB (1.1, 2.0 3.0)


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB. Dokumenty lub nośniki danych, zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. - Akceptowalne formaty załączników to:

 

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki elektroniczne dodawane do pism:

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C