Organizacje zrzeszające osoby starsze

Organizacje zrzeszające osoby starsze:

 

1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Oddział Okręgowy

Kalisz, ul. Skalmierzycka 10, tel. +48 62 7571816

 

2. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Kalisz, ul. Polna 29, tel. +48 62 5011683, +48 502 825 032

 

3. KALISKIE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW

Kalisz, ul. Targowa 3-5-7, tel. +48 603 409 307+48 609 431 165 kaliscyseniorzy@onet.pl , http://kaliscy-seniorzy.pl/

 

4. STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU „CALISIA”

Kalisz, ul. Targowa 24, tel. +48 604 509 864 biuroutwcalisia@onet.pl

 

5. STOWARZYSZENIE ‘’SENIORZY PIWONICE”

Kalisz, ul. Ptolemeusza 13, tel. +48 508 269 625

 

6. STOWARZYSZENIE ‘’POD LASEM’’

Kalisz, ul. Lubelska 40, tel. +48 697 191 956 stowarzyszenie.podlasem@wp.pl

 

7. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW POLICYJNYCH

przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu,

Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 32, tel. +48 607 184 919

 

8. KLUB OSIEDLOWY „PROMONTA”

Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 43, tel. +48 62 7653545

 

9. KLUB OSIEDLOWY „BLASZAK’’

Kalisz, ul. Marii Konopnickiej 2-4, tel. +48 62 766 39 48

 

10. KLUB OSIEDLOWY „SERBINÓW”

Kalisz, ul. Serbinowska 25, tel. +48 62 7644737

 

11. ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP Koło w Kaliszu

Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42,tel. +48 62 765 42 03

 

12. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Kalisz, u. Skalmierzycka 10/28, tel. +48 62 7532516

 

13. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Kalisz, ul. Stawiszyńska 2, tel. +48 62 764 42 67

 

14. ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP

Kalisz, ul. Skalmierzycka 10, tel. 601 356 926

 

15. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Zarząd Rejonowy w Kaliszu

Kalisz, ul. Babina 1, tel. +48 603 124 768

 

16. ZWIĄZEK SYBIRAKÓW Oddział w Kaliszu

Kalisz, ul. Wąska 13, tel. +48 62 766 79 57