Ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta Kalisza nr LIII/745/2022 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2022r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (w dniu 21 czerwca 2022r.).1. 

1. Link do uchwały LIII/745/2022

2. Broszura informacyjna na stronie https://bip.kalisz.pl