• Dalszy etap prac na Nowym Świecie

  29 lipca 2021
  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że 2 sierpnia rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową drogi wojewódzk...
  iej nr 450 w granicach miasta. Obejmie on odcinek ulicy Nowy Świat pomiędzy ulicami Skalmierzycką a Legionów.
 • Budowa kanalizacji przy Wiejskiej

  28 lipca 2021
  2 sierpnia rozpoczną się prace drogowe związane na ulicy Wiejskiej. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, mają one związek z budową...
  kanalizacji deszczowej.
 • Na Tyńcu powstaje kolektor deszczowy

  27 lipca 2021
  Na kaliskim osiedlu Tyniec, w rejonie ulic Owsianej, Pszennej i Żytniej powstaje kolektor deszczowy. Na jego budowę Miasto Kalisz pozyskało...
  dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Prace dobiegają już końca.
 • Rów RC-1 w przebudowie

  23 lipca 2021
  W okolicy ulicy Rozwojowej trwa przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego, który będzie przystosowany do odbioru deszczówki z odcin...
  ka drogi krajowej nr 25.
 • Kolejne inwestycje w śródmieściu. Rewitalizacja trwa

  16 lipca 2021
  Rozpoczął się drugi etap remontu dachu kamienicy przy ul. Śródmiejskiej 2. Na budynku, należącym do wspólnoty mieszkaniowej, w której Miasto...
  Kalisz ma ponad 90% udziałów, trwają prace remontowe dachu łącznie z wymianą dachówek na nowe.
 • Budynek przy Wembley po remoncie

  28 czerwca 2021
  Zakończył się pierwszy etap przebudowy budynku stanowiącego zaplecze dla Majkowskiego Wembley.
 • Boisko w Sulisławicach gotowe

  22 czerwca 2021
  Zakończyła się budowa wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska w sołectwie Sulisławice. Obiekt powstał przy istniejącym wcześniej placu za...
  baw.
 • Rozpoczynamy remont ul. Konopnickiej

  18 czerwca 2021
  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, 21 czerwca rozpocznie się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej na odcinku między Serbinowską a Kre...
  sową. Inwestycja wpisuje się w Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.
 • Rondo Ptolemeusza - wyłączenie pasów ruchu

  16 czerwca 2021
  Dziś, 16 czerwca, rozpoczynają się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogat...
  ki do gr. Miasta” – obejmujące I etap zadania w zakresie przebudowy ul. Nowy Świat.