• Nowe rondo i ulica Wyszyńskiego - zmiany w organizacji ruchu

  14 września 2022
  W poniedziałek, 19 września rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z budową ronda.
 • Zmiany w organizacji ruchu i kolejny etap robót na al. Wojska Polskiego

  14 września 2022
  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w piątek, 16 września rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach przebudowy al. Wojs...
  ka Polskiego, który będzie obejmował prace na odcinku od ul. Staszica do ul. Poznańskiej po lewej stronie jezdni (patrząc od ul. Staszica).
 • Rewaloryzację parku czas zacząć

  09 września 2022
  Rozpoczyna się pierwszy etap rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu. Wczoraj podpisano umowę i przekazano plac budowy firmie, która zreali...
  zuje zadanie.
 • Powstają budynki KTBS

  08 września 2022
  Przy ul. Stawiszyńskiej 4, w sąsiedztwie Kanału Bernardyńskiego trwa budowa dwóch budynków wielorodzinnych, w których zaprojektowano łącznie...
  28 lokali mieszkalnych. Na terenie zostanie urządzony plac zabaw oraz parking.
 • Wyremontowane schody na cmentarz

  08 września 2022
  Zakończyła się przebudowa schodów prowadzących do cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Górnośląskiej. Inwestycja poprawiła estetykę oraz...
  poziom bezpieczeństwa wejścia na zabytkową nekropolię.
 • Budowa ronda - zmiany w organizacji ruchu

  02 sierpnia 2022
  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w piątek, 5 sierpnia rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania Szlaku Bur...
  sztynowego i ul. Łódzkiej na skrzyżowanie typu rondo. Roboty drogowe będą prowadzone w ramach zadania "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”.
 • Roboty drogowe na al. Wojska Polskiego

  22 lipca 2022
  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w poniedziałek, 25 lipca rozpoczną się roboty drogowe na al. Wojska Polskiego na odcinku od ul...
  . Widok do ul. Staszica.
 • Przebudowa schodów na cmentarz

  20 lipca 2022
  Rozpoczęła się przebudowa schodów prowadzących do cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Górnośląskiej. Inwestycja poprawi estetykę oraz po...
  ziom bezpieczeństwa wejścia na zabytkową nekropolię.
 • Modernizacja ZUOK w Orlim Stawie

  29 czerwca 2022
  W Orlim Stawie w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstaje instalacja fermentacji przetwar...
  zająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej. Prace budowlane przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.