• Zielona inwestycja przy ścieżce rekreacyjnej

  25 listopada 2020
  Kilkadziesiąt sadzonek klonu zwyczajnego pojawiło się przy ścieżce rekreacyjnej, na odcinku od Aquaparku do Mostu Kolejowego. To kolejna inw...
  estycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Remont drogi osiedlowej na Dobrzecu

  20 listopada 2020
  W najbliższy poniedziałek (23 listopada) rozpocznie się remont drogi osiedlowej na osiedlu Dobrzec, prowadzącej od targowiska do skrzyżowani...
  a z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Budowy Dróg Osiedlowych.
 • Edukacyjny plac zabaw powstał przy ZS-P nr 2

  19 listopada 2020
  Edukacyjno-rekreacyjny plac zabaw powstał przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Bud...
  żetu Obywatelskiego.
 • Bezpieczniej na przystani

  16 listopada 2020
  Miasto zakupiło sprzęt ratowniczo-szkoleniowy, który będzie wykorzystywany na przystani i plaży miejskiej przy Wale Piastowskim. To kolejna...
  inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Rozbudowa Orlego Stawu

  13 listopada 2020
  Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych to inwestycja która będzie realizowana w Zakładzie Unieszko...
  dliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie. Umowę w tej sprawie podpisano 10 listopada.
 • Prace na Joselewicza

  09 listopada 2020
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w 12 listopada rozpoczną się prace drogowe na ulicy Joselewicza. Będą one związane...
  z budową sieci ciepłowniczej.
 • Budujemy na osiedlu Korczak

  05 listopada 2020
  Trwają roboty drogowe na osiedlu Korczak. Prace rozpoczęły się 2 listopada. Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu budowy i przebudo...
  wy dróg osiedlowych”.
 • Drugi odcinek Śródmiejskiej w budowie

  03 listopada 2020
  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że 4 listopada rozpoczną prace związane z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od...
  Rogatki do Mostu Kamiennego.
 • KTBS dokończy budowę Osiedla Dębowego

  27 października 2020
  Osiedle Dębowe na kaliskim Tyńcu, którego budowy nie dokończył prywatny deweloper, jednak powstanie. Inwestycję zrealizuje Kaliskie Towarzys...
  two Budownictwa Społecznego.