Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Kaliszu udziela porad tylko mieszkańcom Kalisza

Adres:

ul. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
(Urząd Miejski, wejście A, parter, domofon po prawej stronie)

tel. +48 62 7654323
e-mail: rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

Godziny. przyjęć interesantów: poniedziałki i czwartki godz. 7.30 - 15.30

 

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście lub pisemnie za pośrednictwem poczty albo e-maila (z podaniem imienia i nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu – brak tych danych nie będzie skutkował wszczęciem sprawy).


Polubowny Sąd Konsumencki Kalisz

ul. Dobrzecka 16
62-800 Kalisz
tel. 62 764-58-38