Informacja dla obywateli Ukrainy - legalizacja pobytu

Biuro Spraw Obywatelskich informuje, że 1 lipca 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są niezwłocznie złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy celem zalegalizowania swojego pobytu na terenie Polski. Wcześniej przepis specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewidywał termin 30-dniowy od dnia przybycia na terytorium RP.

Obywatele Ukrainy mają obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości w dowolnym organie gminy na podstawie ważnego dokumentu podróży w terminie 60 dni od daty wydania dokumentu podróży, jeżeli numer PESEL obywatela Ukrainy został nadany na podstawie oświadczenia, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem lub dokumentu potwierdzającego urodzenie. Obowiązek dotyczy także obywateli Ukrainy, którym numer PESEL został nadany na podstawie nieważnego dokumentu podróży, lub którego dokument podróży utracił ważność.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta, źródło: Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
Wersja do druku
Wersja PDF