Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy do 30 czerwca

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może zostać przyznane za okres do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego można składać nie później niż do 31 lipca 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF