Komunikat o świadczeniu pieniężnym za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Do 30 czerwca 2024 r. przysługuje prawo do wnioskowania o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku określa Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wypłaty są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych przez Miasto.

Wzór wniosku można pobrać z załącznika oraz w punkcie „Informacja” Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a.

Informacji udziela Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza pod numerem 62 7654479.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5).

Dodała: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja do druku
Wersja PDF