2022-Rok Marii Konopnickiej w Kaliszu. Program

Przedstawiamy Państwu program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach 2022 roku, a dedykowanych Marii Konopnickiej. Wymienione w nim imprezy i wydarzenia nie są jedynymi, które koncentrować mają uwagę na autorce „Roty”. Realizatorzy projektów, wspierani przez Miasto Kalisz, nadal dopracowują szczegóły, a ponieważ kalendarz ma charakter otwarty, spodziewać się należy, że pojawią się w nim również kolejne przedsięwzięcia.

Rada Miasta Kalisza ogłosiła rok 2022 w naszym mieście – Rokiem Marii Konopnickiej. Okazją do szczególnego uhonorowania poetki jest przypadająca w bieżącym roku 180. rocznica jej urodzin (23 maja). Nad przygotowaniem programu czuwa Komitet Obchodów, działający pod przewodnictwem wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka, a w jego składzie zasiedli przedstawiciele kaliskich instytucji kultury, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, archiwów państwowych, uczelni wyższych i placówek oświatowych, a także Urzędu Miasta. Projekty literackie i wydawnicze, wystawiennicze, plastyczne, muzyczne oraz działania interdyscyplinarne, kreowane przez te podmioty, rozpropagować mają i utrwalić w społecznej świadomości wiedzę o życiu i twórczości poetki, zaakcentować jej wkład w pomnażanie dorobku polskiej literatury i myśli społecznej. Podejmowane działania zachęcić mają ich uczestników, szczególnie dzieci i młodzież, do bliższego poznania dorobku Marii Konopnickiej.

Organizatorzy imprez i wydarzeń, realizowanych w ramach programu obchodów Roku Marii Konopnickiej w Kaliszu, używać będą okolicznościowego logo. Wyborem jego autora zajęła się Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, a wykonawcą  znaku jest mieszkający w Poznaniu artysta Daniel Szwed.
 
Warto nadmienić, że poza programem, odbyć się mają również inne ważne wydarzenia nawiązujące do przeżywanej rocznicy. W dniu 10 czerwca 2022 roku uroczysta sesja Rady Miasta, z okazji Święta Miasta, mieć będzie odniesienia do autorki „Roty”, która dzieciństwo i wczesną młodość spędziła
w Kaliszu i tutaj debiutowała wierszem W zimowy poranek, opublikowanym w „Kaliszaninie”. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, prezydent Krystian Kinastowski i przewodniczący Tadeusz Skarżyński, skierowali do Prezydenta Suwałk–miasta, w którym urodziła się poetka. Nie będzie to jedyny akcent łączący „miasta Konopnickiej”. Współpracują już archiwa państwowe z Kalisza i Suwałk, a owocem ogólnopolskiej kwerendy, którą zamierzają przeprowadzić, mają być: okolicznościowe wydawnictwo oraz wystawa planowana do prezentacji w obu ośrodkach oraz wirtualnie, a także konferencja. Obchody zwieńczy, zaplanowany na I kwartał 2023 roku koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, która wykona utwory kompozytorów polskich żyjących na przełomie XIX i XX wieku.

WKST
Wersja do druku
Wersja PDF