Architektour2019 – koncepcja czwarta

Na początku maja w ramach warsztatów Architektour2019 w naszym mieście gościło 100 studentów architektury z kilku uczelni w Polsce. Podczas kilku dni pracy przygotowali koncepcje zagospodarowania sześciu terenów na terenie Kalisza. Oto czwarta z nich.

Opis terenu
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Podmiejskiej 16. Jest to dawny obszar pofabryczny, mieszczący obecnie opuszczone hale przemysłowe i biurowiec. Znajduje się ok. 3 km od centrum miasta i jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi dzielnicami Kalisza.

Oczekiwania
Firma Colian Development, która jest zainteresowana inwestowaniem na terenie przy ul. Podmiejskiej 16, zasugerowała wykorzystanie tego obszaru na zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni użytkowej ok 25-30 tysięcy metrów kwadratowych. Odpowiada to ok. 700 mieszkaniom, a co za tym idzie, ok. 1050 miejscom parkingowym.

Propozycja
Studenci, pod opieką tutorów Bartosza Kowala i Rafała Śliwy, przedstawili dwie skrajne, wykluczające się sposoby zagospodarowania tego terenu. Pierwszy zakładał stworzenie tutaj osiedla sensorycznego poprzez pryzmat zmysłów, tajemniczość czy symbolikę. Na drugim biegunie postawiono koncepcję wielofunkcyjną, bardziej racjonalną i uniwersalną. Jednocześnie studenci zaznaczyli, że z ich strony nieodpowiedzialnym, a być może i nieetycznym zawodowo, byłoby ograniczanie projektowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni do tylko tej jednej działki, wskazanej w zadaniu. Sprzedawanie i użytkowanie poszczególnych działek przez pojedynczych inwestorów prowadzić będzie do zagospodarowywania wielu fragmentów osobno, siłą rzeczy w sposób niespójny ze sobą, a w konsekwencji prowadzący do chaosu urbanistycznego. Działka, która stanowi przedmiot opracowania nie powinna funkcjonować jako osobne osiedle. Teren stanowi fragment większego obszaru, który powinien zostać zagospodarowany w spójny sposób, co dawałoby deweloperom, potencjalnym inwestorom inne możliwości, wgląd w przyszłość oraz byłoby z korzyścią dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników. Studenci zaapelowali więc o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru, obejmującego działkę przy ul. Podmiejskiej 16.

Autorzy koncepcji: Julita Banasiak, Piotr Gajdka, Alicja Kowalewska, Joanna Makowska-Czerska, Katarzyna Maliszewska, Mateusz Rabiega, Apolonia Slesarow, Wojciech Wojas

Tutorzy: Bartosz Kowal i Rafał Śliwa

Wersja do druku
Wersja PDF