Architektour2019 – koncepcja siódma

Na początku maja w ramach warsztatów Architektour2019 w naszym mieście gościło 100 studentów architektury z kilku uczelni w Polsce. Podczas kilku dni pracy przygotowali koncepcje zagospodarowania sześciu terenów na terenie Kalisza. Oto siódma z nich.

Opis terenu
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pofabrycznego w centrum miasta. Obszar ograniczony jest ulicami Piskorzewie, Chopina, Złotą i al. Wojska Polskiego. Dzięki tej ostatniej jest dobrze skomunikowany z całym miastem. Obecnie jest to ogrodzony pusty plac.

Oczekiwania
Właścicielem terenu jest firma Teknia Automotiv. Jako inwestor zainteresowana jest zachowaniem równowagi pomiędzy zaspokojeniem publicznych funkcji społecznych a biznesową kalkulacją koncepcji.

Propozycja
Studenci, pod opieką tutorki Władki Kijewskiej, zasugerowali rozwiązanie, dzięki któremu kwartał wpisywałby się w ideę miasta zwartego, proponując różnorodne funkcje oraz wysokiej jakości zabudowę mieszkaniową. Ta ostatnia miałaby zostać zrealizowana w formie dużych kwartałów z centrami aktywności lokalnej wewnątrz. Obiekt użyteczności publicznej zostałby ukryty pod płytą głównego placu kwartału. Mieściłby Laboratorium Dziecięce oraz świetlice, pracownie, warsztaty czy bibliotekę. Dominantę wysokościową kwartału stanowić ma budynek biurowo-usługowy, będący jednocześnie buforem i izolacją akustyczną części mieszkalnej od ruchliwej alei Wojska Polskiego. W jego pobliżu znalazłoby się miejsce na zielony pasaż z małą gastronomią. Najbardziej eksponowanym punktem zabudowy działki ma zostać plac miejski, utworzony poprzez zmianę wysokości terenu, która zachęcać będzie ludzi z zewnątrz do wejścia w głąb i skorzystania z usług oraz aktywności przez niego prezentowanych.

Autorzy koncepcji: Jakub Czajczyński, Magdalena Jabłońska, Julita Kulikowska, Zuzanna Lewandowska, Natalia Meisnerowska, Jagoda Owsianna, Martyna Skóra, Aleksandra Stasica, Julia Pałęga

Tutor: Władka Kijewska

Wersja do druku
Wersja PDF