Bezpłatne porady prawne i księgowe w Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu informuje, że z dniem 13 października br. zostaną uruchomione w lokalu Centrum przy ul. Babina 1 bezpłatne porady prawne i księgowe dla kaliskich organizacji pozarządowych.

Porady prawne, z których będą mogły również skorzystać osoby fizyczne zamierzające założyć organizację pozarządową, obejmują m.in. sprawy z zakresu:
1) pomocy prawnej przy zakładaniu, rejestracji oraz funkcjonowaniu organizacji pozarządowej,
2) konsultacji z obszaru obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych,
3) udzielania porad prawnych w temacie możliwości i sposobów rozwiązywania problemów dotyczących realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych,
4) pomocy przy sporządzaniu różnego rodzaju pism procesowych i urzędowych oraz umów,
5) porad prawnych dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Porady księgowe obejmują m.in. sprawy z zakresu:
1) doradztwa dotyczącego podstaw rachunkowości organizacji pozarządowych,
2) poradnictwa dotyczącego ogólnych zasad rozliczania pozyskanych dotacji,
3) wsparcia dotyczącego aspektów finansowych funkcjonowania organizacji pozarządowych,
4) prowadzenie konsultacji przy pozyskiwaniu funduszy krajowych oraz europejskich przeznaczonych na realizacje zadań statutowych organizacji,
5) prowadzenie konsultacji w kontekście przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich i krajowych,
6) prowadzenie konsultacji w kontekście sprawozdawczości finansowej w urzędzie skarbowym, rozliczeń finansowych z innymi instytucjami.

Celem uruchomienia doradztwa prawnego i księgowego jest wsparcie i dalsza profesjonalizacja trzeciego sektora działającego w naszym mieście.

W celu umówienia spotkania z radcą prawnym lub specjalistą ds. księgowych prosimy o kontakt mailowy: cop@um.kalisz.pl, telefoniczny: 797 702 486 lub osobisty: Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu, ul. Babina 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszamy!

Dodała: Agnieszka Pawełczyk - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Wersja do druku
Wersja PDF